"Omdat de tijd daar rijp voor is en wij hier nu de mankracht voor hebben", zo motiveerde Van Klinken de focus op acquisitie. Nieuwkomers kunnen bedrijven zijn waar Care waarde kan toevoegen maar ook zeer goed draaiende bedrijven, die vanwege hun ligging of klantenmix goed bij de keten passen. Ook met buitenlandse partijen is de formule in gesprek. Afgelopen jaar is met PWC bepaald wat de meest aantrekkelijke landen zijn. "Er is zelfs al een bod uitgebracht, dus we worden steeds serieuzer."

Om een sterkere positie te krijgen op de ongestuurde schademarkt, gaat Care zwaarder inzetten op het gebruik van internet. Van Klinken: "Wij willen dat alle googlelaars bij onze site uitkomen en een goede propositie krijgen. De site en de processen erom heen worden op dit moment gebouwd en zullen per 1 april operationeel zijn." Verder wil de formule haar naamsbekendheid, momenteel twintig procent, verhogen. Niet door grote marketingcampagnes, maar door in de virtuele en reële wereld in te zetten op schadepreventie. Onder de noemer ‘Take Care’ gaat de schadehersteller het publiek vertellen hoe autoschades zijn te voorkomen.

De keten draaide in 2011 minder omzet. Het aantal schades daalde met circa drie procent. Door de kosten op deze trend aan te passen, is het resultaat op dat van 2010 kunnen blijven. Volgens Van Klinken is de in 2010 in gang gezette daling van de schadeherstelmarkt als geheel tot stilstand gekomen. De tweede helft van 2011 was volgens hem goed vergelijkbaar met de eerste helft. "We zitten dus niet op een glijbaan naar beneden, maar op een structureel lager marktniveau."

Van Klinken verwacht dit jaar een hardere sturing, onder meer doordat De Nederlandse Bank veel druk legt op de verzekeraars om hun autoportefeuille rendabel te maken. "Dit kan betekenen dat de premies omhoog gaan en er dus minder cascoverzekeringen verkocht worden en daardoor dus minder sturing. Het kan ook juist hardere sturing betekenen om daarmee de kosten te drukken. Ik verwacht het laatste en ben DNB dan ook dankbaar voor hun inmenging in de schadewereld."