Terwijl er in de markt nog steeds weinig draagvlak voor bestaat, blijft Focwa-voorzitter Frits Huffnagel benadrukken dat HiQure onvermijdelijk is. "Willen we in de nabije toekomst het niveau van de schadeherstelbranche veiligstellen, dan is het nodig om de reparatieprocessen te borgen. De snelle ontwikkeling van de autotechniek, denk aan nieuwe materialen, denk aan elektronica, vraagt om deskundig herstel. Daarvoor is Hiqure essentieel."

Zijn stelligheid staat haaks op de scepsis in het veld, leerde een discussiebijeenkomst van Automotive Insiders. Zo beaamde Martin Vriens, accountmanager bij MSX International, dat de technische ontwikkelingen snel gaan, "maar is het de vraag of we die als branche kunnen blijven bijhouden en of HiQure daarvoor de oplossing levert."

De onrust in de markt lijkt vooral een gevolg van gebrekkige communicatie rond HiQure, leerde een recente bijeenkomst van Automotive Insiders. Schadeherstelpartijen staan er nog niet positief tegenover, simpelweg omdat de ins en outs van het borgingssysteem niet goed zijn uitgelegd. Er is nog te veel onbekend over de voordelen, getuige ook deze opmerking van een aanwezige schadehersteller. "Wij repareren veilig. Het gaat erom dat de auto na herstel van dezelfde kwaliteit is als voorheen. Dat gebeurt ook zonder HiQure." En volgens Jeroen Geenen, Chief Operations Officer van Athlon Car Lease, is het nieuwe borgingssysteem zelfs helemaal niet nodig: "Wij bewaken zelf de kwaliteit. HiQure werkt kostprijsverhogend. Bij lease is kwaliteit afhankelijk van de prijs. Wat win je dan met HiQure?"

Nog meer scepsis kwam bij monde van Johan van Klinken, directeur Care Autoschade. Volgens hem is er geen draagvlak: "HiQure is een goed verhaal, maar niemand heeft het geaccordeerd. Geen opdrachtgever gaat ermee werken. Het leidt tot meer onkosten." Volgens Rita Scheepers, inkoper van Achmea Schadeservice, hebben de verzekeraars slechts advies gegeven: "Als er door de norm kwaliteit wordt bereikt, dan steunt iedereen het. Maar niet iedereen steunt de norm." Leo Oude Essink van Oude Essink Business-advies, reageerde vooral praktisch en rechtlijnig: "We moeten het gewoon doen. De norm goed uitleggen, waarna de branche het moet oppakken. Dan volgt de opdrachtgever vanzelf."

Door de kennelijk gebrekkige communicatie over nut en noodzaak zijn er inmiddels veel uiteenlopende opvattingen over HiQure. Twijfel is er met name over de kosten, die te hoog zouden zijn. Job Schaafsma, projectmanager bij Focwa, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de uitgaven niet die van de kwaliteitssystemen KZS of ISO overschrijden. "De certificerings- en systeemkosten zijn niet hoger, waarschijnlijk zelfs lager. Dat hangt af van het bedrijfsniveau en van de vraag of de ondernemer zijn zaakjes al goed voor elkaar heeft. Verder draagt HiQure bij aan de beeldvorming bij de opdrachtgever. Deze kan zo objectief vaststellen of de kwaliteits- en veiligheidsmaatstaven in acht zijn genomen."
Bij alle hierboven geuite twijfel en kritiek zou je bijna vergeten dat HiQure al operationeel is. Beckers Autoschade is als eerste gecertificeerd. De onderneming uit de regio Eindhoven zegt voorop te willen lopen en te willen ervaren hoe het nieuwe label in de praktijk werkt. "We voldeden al aan KZS, dus HiQure was een kleine stap. Voor bedrijven die hun zaken niet op orde hebben, is het een grotere stap. Zij moeten de norm omarmen, want nu weet de opdrachtgever beter waar hij voor betaalt bij schadeherstel. Toch zijn schadeherstelbedrijven bang dat ze met de billen bloot moeten. Af en toe wordt er slecht hersteld en dankzij de norm moeten ze anders werken."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding