Het aantal schadecalculaties steeg van 274.689 stuks (Q1 2013) naar in totaal 283.574 (Q1 2014). Dit was een stijging van drie procent. In heel 2013 werden 1.063.975 schades gecalculeerd.

De Amice-cijfers lieten een daling zien van 148.531 (Q1 2013) naar 142.989 in Q1 2014, een afname van 3,7 procent. In heel 2013 waren er 555.750 calculaties waarbij opdrachtgever en hersteller bekend zijn. Verder kwam in de eerste drie maanden van 2014 het gemiddelde schadebedrag uit op 1.200 euro, iets lager dan de 1.207 euro een jaar eerder.