Vianorm

Om te beoordelen of de uitgevoerde werkzaamheden in een Hiqure bedrijf aan de norm voldoen, worden deze door onafhankelijke keuringsinstellingen gecontroleerd. Dekra is momenteel de enige die hiervoor geaccrediteerd is. Volgens CEO Bert Zoetbrood is de overname van ViaNorm afgelopen jaar belangrijk geweest voor de acceditatie: "Dankzij de integratie van ViaNorm in Dekra beschikken we over nog meer kennis en ervaring in de automotive en biedt Dekra onder andere op dit gebied veel toegevoegde waarde aan de sector."

Keuring

Tijdens de keuring worden de bedrijven beoordeeld op de apparatuur die ze gebruiken, of ze met gekwalificeerd personeel werken, of het personeel op de juiste manier een dossier aanmaakt per schadegeval en of structurele schade gerepareerd wordt volgens fabrieksspecificaties. Wanneer een Focwa Eurogarantbedrijf deze keuring doorstaat, ontvangt hij het Hiqure certificaat dat drie jaar geldig is. Elk jaar vindt er een tussentijdse beoordeling door een onafhankelijke keuringsinstantie plaats.

Bron: Autoschadeportaal