In de uitnodiging wordt hen gevraagd mee te denken en ideeën in te brengen voor het toekomstig beleid. Het verzoek is volgens bronnen van de website Autoschadeportaal een vingerwijzing dat Focwa de koers wil verleggen. Het zou lang geleden zijn dat Focwa zijn achterban een dergelijk verzoek deed. De problematische invoering van het Hiqure-kwaliteitskeurmerk, de uitgestelde ingangsdatum ervan en de benoeming van een verandermanager zouden erop wijzen dat veranderingen aanstaande zijn.

Prikkelend is verder het agendapunt over samenwerking van de individuele schadeherstelbedrijven met de sectie Schadeherstelgroepen. "Als de individuelen en de ketens de strijdbijl zouden hebben begraven en zij samen de schouders onder nieuwe plannen zetten, opent dat een kansrijk perspectief op verbetering van het prestige van Focwa en uiteindelijk ook op versterking van de marktpositie van haar leden", zo wordt gemeld aan Autoschadeportaal.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding