Voor ARN en de betrokken ketenpartners is het van groot belang om te weten welke gevolgen de veranderende materiaalbalans en komst van nieuwe aandrijflijnen hebben op de wettelijke taken van ARN, zoals de recyclingdoelstelling van 95 procent. Onderzoeker Alzira Schaap van ARN: "ARN heeft als uitvoeringsorganisatie namens de autofabrikanten in Nederland de opdracht ervoor te zorgen dat Nederland die 95%-doelstelling haalt. Deze opdracht kunnen we niet alleen realiseren. Onze eigen grote uitdaging is het verder circulair maken van de autorecyclingketen. De samenwerking met onze ketenpartners: autodemontagebedrijven, inzamelbedrijven, recyclingbedrijven, toeleveranciers, tussenhandelaren en metaalrecyclingbedrijven is hiervoor cruciaal."

Schaarste grondstoffen vraagt om circulaire oplossingen

Het onderzoek gaat in op de veranderingen in gebruikte materialen en vloeistoffen bij de productie van auto’s. ARN zorgt voor de monitoring van de recyclingprestatie in Nederland en wil hierin ook een stap verder gaan door hoogwaardige en waar mogelijk circulaire oplossingen te ontwikkelen. Onderzoeker Gert jan van der Have hierover: "Grondstoffen worden schaarser. Ook is het überhaupt zonde om grondstoffen slechts voor één toepassing te gebruiken. Dit geldt ook voor de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er in de gehele keten duurzamer mee omgaan om verdere uitputting te voorkomen. Bij de autoproductie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo’n half miljoen voertuigen op de weg."

Download hier het whitepaper ‘de sloopauto van de toekomst’