Dit zei Focwa voorzitter a.i. Denis Maessen tijdens de schadebijeenkomst van Automotive Insiders: "Zo behouden zij hun zelfstandigheid, maar kunnen als één grote brancheorganisatie naar buiten treden."

Al sinds zijn aantreden twee jaar geleden heeft Maessen verkondigd dat de toekomst van de belangenbehartiging ligt in intensieve samenwerking. "Alle bestaande belangenorganisaties kunnen zo, waar gewenst, hun eigen identiteit behouden, maar als één sterke partij naar buiten treden voor de belangenbehartiging in de automotive branche. De Automotive Dome is een geheel van eilanden. Deze worden aan elkaar geknoopt door samenwerking."

Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling met CarroserieNL, een onderdeel van Focwa dat overgaat naar RAI Vereniging: "Maar voor de CAO wordt juist weer samengewerkt vanuit de Federatie Focwa. Daarnaast delen we met Stiba de huisvesting. En met Bovag werken wij weer veelvuldig op het gebied van kwaliteit en garantie. Ook met VACO wordt momenteel gewerkt aan samenwerking."
Volgens Maessen is deze vorm van samenwerking de beste manier voor de branche om ‘lean en mean’ snel te kunnen inspelen op de vele ontwikkelingen binnen de branche en tegelijkertijd als grote invloedrijke belangenbehartiger naar buiten te kunnen treden. "Samenwerking levert zo de best mogelijke toegevoegde waarde voor leden. Daar hebben zij enorm veel baat bij."