In de schadeherstelbranche werken momenteel 8.437 mensen. Zij hebben een gemiddelde leeftijd van 39,3 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van werkend Nederland 42,8 jaar bedraagt. Die medewerker werkt in 76% van de gevallen fulltime. Het uurloon van schadeherstelmedewerker ligt gemiddeld op 15,96€ per uur.

Openstaande vacatures

Het merendeel (57%) van de personeelsleden werkt in bedrijven met maximaal 5 medewerkers. Toch blijkt dat 40% van de medewerkers werkt voor 10% van de schadeherstelbedrijven. Volgens Femke Teeling, directeur Focwa Schadeherstel, kennen schadeherstelbedrijven samen ongeveer 600 openstaande vacatures.

Met de vrijgekomen kengetallen uit het onderzoek wil Focwa haar leden en de sector inzichten geven zodat bedrijven zich kunnen spiegelen en inspelen op de veranderingen in de branche. Eind september zal worden stilgestaan bij trends en inzichten in het gebruik van technische gegevens in de schadeherstelmarkt.