Dutch Car Restorers is een bestaand samenwerkingsverband van topbedrijven die actief zijn op het gebied van restauratie van carrosserie, techniek en interieur van klassieke auto’s (25 jaar en ouder). De DCR werd opgericht vanuit de vakgroepen Autorestauratiebedrijven en Bekleedbedrijven van de Focwa. Alleen ondernemers die voldoen aan strenge criteria op het gebied van bedrijfsuitrusting, opgeleid personeel, garanties en vakmanschap worden door DCR toegelaten. De DCR-bedrijven trekken klanten aan uit heel Europa, en soms nog verder. 26 Van deze bedrijven (restauratie- en onderhoud bedrijven en bekleders) hebben zich reeds gemeld en de verwachting is dat de nieuwe afdeling snel verder zal groeien.

Naar Bovag

Verdere professionalisering en verbreding van de activiteiten deden DCR recentelijk besluiten om aansluiting te zoeken bij de brancheorganisatie uit Bunnik, onder meer vanwege het netwerk en de lobbykracht van BOVAG.

EU

De Dutch Car Restorers Association is één van de partners in het project ‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’ dat door de Europese Unie vanuit het zogeheten EFRO fonds wordt gesubsidieerd. Er is vanuit heel Europa vraag naar het vakmanschap dat Nederlandse autorestaurateurs en bekleders bieden. Mede dankzij de Europese subsidie kan men ervoor zorgen dat dit vakmanschap behouden blijft.