De schadeherstelbranche gaat een onzekere toekomst tegemoet, zegt Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadeherstelbedrijven, op de website van de brancheorganisatie. Waarbij de markt sterker dan voorheen wordt beïnvloed door het handelen van leasemaatschappijen, merkorganisaties, verzekeraars en de overheid. "Het aantal schadegevallen daalt met 4 procent per jaar en de totale marktomvang met 3 procent per jaar. Nieuwe toetreders kunnen bovendien een deel van de cosmetische reparaties naar zich toe gaan halen. De overcapaciteit in de markt zal volgens onze inventarisatie richting 2030 alleen maar verder toenemen."

In het onderzoek ‘Toekomstvisie Autoschadeherstel tot 2030’ worden de oorzaken van de marktkrimp nader toegelicht – zoals de toenemende urbanisatie en de opkomst van rijhulpsystemen – en de rol van onder andere leasemaatschappijen en autofabrikanten daarin. Tijdens de ledenbijeenkomst op a.s. woensdag 21 november wordt het document gepresenteerd.