Afgelopen maand heeft RDC onder het motto ‘RDC heeft PIT’ een grote technologische stap vooruit gemaakt met de migratie van haar mainframe naar een zogenaamde ‘Service Oriented Architecture’.

Met de benoeming van Annemieke wordt een tweede belangrijke fase ingezet: het verschuiven van de focus van techniek naar klant. Als lid van het directieteam versterkt Deveer niet alleen de kennis- en ervaringsopbouw binnen RDC maar zal zij vooral leiding geven aan de belangrijke cultuurverandering van de marketing- en verkooporganisatie, van productgedreven naar klantgestuurd.

Annemieke Deveer promoveerde in 1991 aan de Universiteit Utrecht en startte haar carrière bij Unilever te Rotterdam waar zij als project- en lijnmanager binnen het gebied marketing & innovatie op diverse locaties wereldwijd actief was. Vervolgens was zij zeven jaar werkzaam voor Pon Automotive in Leusden, vanaf 2004 als directeur van Pon’s informatieprovider MotiWise. Ze heeft onder andere voor importeur en dealers met succes effectieve en gebruikersvriendelijke informatiediensten voor direct marketing en CRM ontwikkeld en in de markt gezet.