Naast voorzitter Van Eijck bestaat het bestuur uit Maurice Geraets (Directeur NXP Nederland), Eric Louwman (President Louwman Group), Janus Smalbraak (CEO PON Holdings), Ron Snoeks (CEO Snoeks Group) en Paul Zekhuis (CEO AutoBinck).

Deze bestuurders gaan met hun invloed en autoriteit waken over de gezamenlijke belangen van de mobiliteitsindustrie en namens RAI Vereniging meedenken en bouwen aan het ‘toekomstig mobiliteitssysteem’. Het nieuwe hoofdbestuur maakt onderdeel uit van de aanpassing van de totale organisatiestructuur van RAI Vereniging.

Organisatie dichterbij de leden

Het aantal leden van RAI Vereniging is het afgelopen jaar gegroeid met circa 200 naar een totaal van 700. Hierdoor is het draagvlak van RAI Vereniging als spreekbuis van de mobiliteitsindustrie verder toegenomen. Om als organisatie beter aan te sluiten op de behoefte en activiteiten van de leden is naast de externe vertegenwoordiging, ook de interne structuur aangepakt. Alle leden zijn nu ondergebracht in 9 homogene secties, direct onder de paraplu van RAI Vereniging. De secties vormen een afspiegeling van het diverse ledenbestand. Om ervoor te zorgen dat iedere sectie haar eigen belangen optimaal kan behartigen, is een sectiebestuur aangesteld met een eigen activiteitenkalender. Hierdoor staat de organisatie dichterbij de leden en kunnen de secties slagvaardiger opereren.