Aanleiding van deze voorzitterswissel is de aanvaarding door Cor Baltus (PartsPoint) van een nieuwe termijn in het bestuur van onze Europese koepelorganisatie FIGIEFA namens RAI Aftermarket. Voor RAI Aftermarket is dat een zeer belangrijke positie omdat de Europese lobby rond datadelen een speerpunt van haar strategische agenda is.

Vanwege de hoeveelheid tijd en aandacht die deze rol vergt, werd besloten om het voorzitterschap van RAI Aftermarket per 2019 over te dragen aan een ander bestuurslid. RAI Vereniging is ‘verheugd dat wij Johan daartoe bereid hebben gevonden en dat de leden hem unaniem benoemd hebben voor een periode van vier jaar’.