‘Verzekering bij deelmobiliteit moet verschoven worden naar de gebruiker’

interview

Risico- en verzekeringsadviseur Aon start samen met een groot aantal partijen een proef in de verhuur en deelmarkt om te kijken hoe de verzekeringsverplichting bij deelmobiliteit verschoven kan worden van de eigenaar van het voertuig naar de bestuurder. Een gebruiker van een deelscooter, deelfiets of deelauto moet de financiële consequenties van onverantwoord rijgedrag volgens de initiatiefnemers zelf financieel voelen. Dat zorgt niet alleen voor minder schadegevallen, maar het vergroot ook de veiligheid in het verkeer.

De verzekerbaarheid van deelmobiliteit staat onder druk. Terwijl de vraag naar deelvoertuigen toeneemt, kampen veel van dit soort voertuigen – zoals (elektrische) scooters – met schade. Hierdoor is voor verzekeraars de verhouding tussen premie en schade scheefgegroeid. In het project van Aon, waar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, MS Amlin, SafeDrivePod en Loyens & Loeff bij betrokken zijn, wordt de verzekering verschoven van de eigenaar van het voertuig naar de bestuurder. De verplichte WAM-verzekering blijft van kracht op het gekentekende voertuig. Immers de auto of scooter kan op het moment dat het niet gedeeld wordt toch nog een verkeersrisico veroorzaken door bijv. gevaarlijk parkeren of brand die overslaat op de omgeving. Dit moet op basis van analyse van voertuig- en berijdersdata leiden tot een gunstiger schadeverloop. Aan het eind van de proef, die minimaal drie maanden duurt, houdt het ministerie van I&W samen met Aon een seminar over de verzekerbaarheid van deelmobiliteit om de resultaten bekend te maken.

Betaalbaar houden

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W): “Deelmobiliteit is niet alleen belangrijk voor duurzaamheid en het betaalbaar houden van vervoer voor iedereen, het helpt ook slimmer om te gaan met de toch al schaarse ruimte in steden. Daarom wil het ministerie helpen om drempels voor deelvervoer weg te nemen, daarbij hoort ook het betaalbaar houden van de verzekering. Met deze proef kunnen we digitale mogelijkheden testen en de verzekeringsbranche stimuleren om een passend en houdbaar verzekeringsproduct te ontwikkelen.”

Als de proef slaagt, wil Aon eerst ervaring opdoen met het verzekeren van het cascorisico van gehuurde voertuigen via een persoonlijke mobiliteitsverzekering gekoppeld aan ID of rijbewijs. In de proeftuin zal daarom worden geëxperimenteerd met het verzamelen van voertuig- en berijdersdata en deze te koppelen aan schadedata. Als blijkt dat iemand ‘veel’ schade rijdt, kan deze persoon een hogere premie krijgen, worden geblokkeerd of kan ervoor gezorgd worden dat hij alleen maar toegang heeft tot bijvoorbeeld een e-bike. Andersom geldt ook dat indien de bestuurder schadevrij rijdt en veilig rijgedrag laat zien, dit een gunstig effect heeft op de premie.

Hot item

Evert-Jeen van der Meer is industry director Mobility bij Aon, Dik een jaar geleden werd Van der Meer al door het ministerie van I&W gevraagd om mee te denken over dit probleem. “Deelmobiliteit biedt volop voordelen en kan van grote waarde zijn. Maar het verzekeren ervan is wel een ‘hot item’. De premies zijn de afgelopen jaren soms verdubbeld. Ook de eigen risico’s gaan in hetzelfde tempo mee als de professionele verhuurmarkt. En worden alleen nog maar hoger. We zullen moeten kijken welke andere oplossingen er zijn om dit voor elkaar te boksen en betaalbaar te houden.” Niet alleen in Nederland is dit overigens een groot probleem, ook over de grens kampen aanbieders met soortgelijke problematiek. “Wij zijn internationaal actief en zien overal hetzelfde. Kijk ook naar Zuid-Europa, waar veel stepjes en ook e-bikes te huren zijn.”

Komende tijd wil Van der Meer via de proef aantonen dat de schade van deelvoertuigen afneemt als gebruikers van voertuigen er zelf voor opdraaien. “We willen van meer gebruikers van deelplatforms horen hoe zij over deze verzekeringsvorm denken. Indien positief of ze vervolgens ook veiliger rijgedrag laten zien. Merken wel dat de reacties uit de markt op het persbericht positief zijn en men graag aan dit experiment wil deelnemen.”

Concreet project

De ideeën over experimenten of proeven op het gebied van duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit bestaan al langer, maar dit is één van de eerste concrete projecten. In deze proeftuin bundelen partijen hun kennis en expertise en zal er een schat aan relevante data voor verdere analyse beschikbaar komen. Van der Meer: “Het RDW volgt deze proeftuin met interesse onder andere vanwege de koppeling van het verzekeringsregister aan het rijbewijs, maar ook de ontwikkeling van het mobiele rijbewijs. We kijken ook al vooruit om andere externe data aan de rijbewijsverzekering te koppelen bijv. van het CJIB. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze proeftuin deelmobiliteit verzekerbaar houden en onze kennis en ervaringen ook kunnen gebruiken voor de verhuurmarkt waar de verzekerbaarheid inmiddels ook een probleem wordt.”

Imago

Het is volgens Van der Meer van groot belang voor het imago van deelmobiliteit dat er wat verandert. “Het delen van auto’s, e-bikes en elektrische scooters biedt grote kansen. Vooral in steden en op plekken waar het vol is en parkeren een probleem is. Tegelijk staat verkeersveiligheid voor ons heel hoog in het vaandel. Ik vind het ook onze zorgplicht als risico- en assurantie adviseur om op deze manier een bijdrage te leveren die impact heeft op het stijgend aantal ernstige verkeersslachtoffers. Er vallen te veel slachtoffers in het verkeer. Dat moet anders. Daar probeer ik mij voor in te zetten. Dit project kan helpen om ook op het gebied van veiligheid verdere stappen te zetten.”

‘Verzekering bij deelmobiliteit moet verschoven worden naar de gebruiker’ - Automobielmanagement.nl

‘Verzekering bij deelmobiliteit moet verschoven worden naar de gebruiker’

interview

Risico- en verzekeringsadviseur Aon start samen met een groot aantal partijen een proef in de verhuur en deelmarkt om te kijken hoe de verzekeringsverplichting bij deelmobiliteit verschoven kan worden van de eigenaar van het voertuig naar de bestuurder. Een gebruiker van een deelscooter, deelfiets of deelauto moet de financiële consequenties van onverantwoord rijgedrag volgens de initiatiefnemers zelf financieel voelen. Dat zorgt niet alleen voor minder schadegevallen, maar het vergroot ook de veiligheid in het verkeer.

De verzekerbaarheid van deelmobiliteit staat onder druk. Terwijl de vraag naar deelvoertuigen toeneemt, kampen veel van dit soort voertuigen – zoals (elektrische) scooters – met schade. Hierdoor is voor verzekeraars de verhouding tussen premie en schade scheefgegroeid. In het project van Aon, waar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, MS Amlin, SafeDrivePod en Loyens & Loeff bij betrokken zijn, wordt de verzekering verschoven van de eigenaar van het voertuig naar de bestuurder. De verplichte WAM-verzekering blijft van kracht op het gekentekende voertuig. Immers de auto of scooter kan op het moment dat het niet gedeeld wordt toch nog een verkeersrisico veroorzaken door bijv. gevaarlijk parkeren of brand die overslaat op de omgeving. Dit moet op basis van analyse van voertuig- en berijdersdata leiden tot een gunstiger schadeverloop. Aan het eind van de proef, die minimaal drie maanden duurt, houdt het ministerie van I&W samen met Aon een seminar over de verzekerbaarheid van deelmobiliteit om de resultaten bekend te maken.

Betaalbaar houden

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W): “Deelmobiliteit is niet alleen belangrijk voor duurzaamheid en het betaalbaar houden van vervoer voor iedereen, het helpt ook slimmer om te gaan met de toch al schaarse ruimte in steden. Daarom wil het ministerie helpen om drempels voor deelvervoer weg te nemen, daarbij hoort ook het betaalbaar houden van de verzekering. Met deze proef kunnen we digitale mogelijkheden testen en de verzekeringsbranche stimuleren om een passend en houdbaar verzekeringsproduct te ontwikkelen.”

Als de proef slaagt, wil Aon eerst ervaring opdoen met het verzekeren van het cascorisico van gehuurde voertuigen via een persoonlijke mobiliteitsverzekering gekoppeld aan ID of rijbewijs. In de proeftuin zal daarom worden geëxperimenteerd met het verzamelen van voertuig- en berijdersdata en deze te koppelen aan schadedata. Als blijkt dat iemand ‘veel’ schade rijdt, kan deze persoon een hogere premie krijgen, worden geblokkeerd of kan ervoor gezorgd worden dat hij alleen maar toegang heeft tot bijvoorbeeld een e-bike. Andersom geldt ook dat indien de bestuurder schadevrij rijdt en veilig rijgedrag laat zien, dit een gunstig effect heeft op de premie.

Hot item

Evert-Jeen van der Meer is industry director Mobility bij Aon, Dik een jaar geleden werd Van der Meer al door het ministerie van I&W gevraagd om mee te denken over dit probleem. “Deelmobiliteit biedt volop voordelen en kan van grote waarde zijn. Maar het verzekeren ervan is wel een ‘hot item’. De premies zijn de afgelopen jaren soms verdubbeld. Ook de eigen risico’s gaan in hetzelfde tempo mee als de professionele verhuurmarkt. En worden alleen nog maar hoger. We zullen moeten kijken welke andere oplossingen er zijn om dit voor elkaar te boksen en betaalbaar te houden.” Niet alleen in Nederland is dit overigens een groot probleem, ook over de grens kampen aanbieders met soortgelijke problematiek. “Wij zijn internationaal actief en zien overal hetzelfde. Kijk ook naar Zuid-Europa, waar veel stepjes en ook e-bikes te huren zijn.”

Komende tijd wil Van der Meer via de proef aantonen dat de schade van deelvoertuigen afneemt als gebruikers van voertuigen er zelf voor opdraaien. “We willen van meer gebruikers van deelplatforms horen hoe zij over deze verzekeringsvorm denken. Indien positief of ze vervolgens ook veiliger rijgedrag laten zien. Merken wel dat de reacties uit de markt op het persbericht positief zijn en men graag aan dit experiment wil deelnemen.”

Concreet project

De ideeën over experimenten of proeven op het gebied van duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit bestaan al langer, maar dit is één van de eerste concrete projecten. In deze proeftuin bundelen partijen hun kennis en expertise en zal er een schat aan relevante data voor verdere analyse beschikbaar komen. Van der Meer: “Het RDW volgt deze proeftuin met interesse onder andere vanwege de koppeling van het verzekeringsregister aan het rijbewijs, maar ook de ontwikkeling van het mobiele rijbewijs. We kijken ook al vooruit om andere externe data aan de rijbewijsverzekering te koppelen bijv. van het CJIB. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze proeftuin deelmobiliteit verzekerbaar houden en onze kennis en ervaringen ook kunnen gebruiken voor de verhuurmarkt waar de verzekerbaarheid inmiddels ook een probleem wordt.”

Imago

Het is volgens Van der Meer van groot belang voor het imago van deelmobiliteit dat er wat verandert. “Het delen van auto’s, e-bikes en elektrische scooters biedt grote kansen. Vooral in steden en op plekken waar het vol is en parkeren een probleem is. Tegelijk staat verkeersveiligheid voor ons heel hoog in het vaandel. Ik vind het ook onze zorgplicht als risico- en assurantie adviseur om op deze manier een bijdrage te leveren die impact heeft op het stijgend aantal ernstige verkeersslachtoffers. Er vallen te veel slachtoffers in het verkeer. Dat moet anders. Daar probeer ik mij voor in te zetten. Dit project kan helpen om ook op het gebied van veiligheid verdere stappen te zetten.”