Het doel van AutomotiveNL is samen met de industrie, kennisinstellingen en overheid de (internationale) positie van de automotive sector verder te versterken en jaarlijks omzetgroei te creëren. Marktkansen liggen er met name op het gebied van schoon en slim vervoer.

AutomotiveNL bestaat uit een coöperatie van Federatie AutomotiveNL en een uitvoeringsorgaan AutomotiveNL BV. De Federatie AutomotiveNL stuurt AutomotiveNL BV aan en bepaalt het langetermijnbeleid van de sector.  Harrie Schippers (rechts op de foto) , ceo van DAF Trucks, is bereid gevonden het voorzitterschap van Federatie AutomotiveNL op zich te nemen. Per 1 september van dit jaar is Paul Krieckaert (links) aangesteld als directeur van AutomotiveNL BV en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

De Nederlandse automotive sector telt zo’n driehonderd bedrijven met een omzet van zeventien miljard euro en biedt werkgelegenheid aan  45 duizend mensen. Samenwerking tussen industrie, onderwijs en overheid leidde de afgelopen jaren al tot een voorsprong van Nederland op het gebied van slimme voertuigtechnologie en technieken om (vracht)automotoren efficiënter te maken. Verder werd een  doorlopende leerlijn in automotive onderwijs van vmbo tot en met universiteit op poten gezet. Door middel van gezamenlijke projecten in onder meer elektrisch rijden, doorstroom van verkeer door coöperatief rijden, ontwikkeling van schone motoren en de opzet van een unieke testomgeving kreeg de Nederlandse innovatiekracht internationale erkenning.

Om in de periode tot 2020 de lijn van groei en internationalisering te versterken, heeft de sector onderzocht hoe zich het best te organiseren. In de afgelopen jaren werd de sector ondersteund door drie organisaties: het HTAS Automotive Innovatieprogramma, ATC, de clusterorganisatie voor de automotive sector en de High Tech Automotive Campus in Helmond, die ieder een deelgebied afdekten. Onlangs besloot de sector deze activiteiten samen te voegen tot één organisatie onder de naam AutomotiveNL. Strategische pijlers zijn de verbetering van de concurrentiepositie met focus op innovatie en internationalisering en beschikbaarheid van personeel door onderwijs en arbeidsmarkt krachtig op elkaar af te stemmen.

Met de komst van de Federatie AutomotiveNL wordt deFederatie Holland Automotive (FHA) opgeheven. Die legde de basis voor de samenwerking in de sector onder voorzitterschap van Fred Welschen.

 

Helmond