De zogenaamde beleidsdekkingsgraad, die bepalend is voor het verhogen van de pensioenen, ligt echter nog altijd niet hoger dan 96,8 procent. Pas als dat cijfer, het gemiddelde van de dekkingsgraden over de voorafgaande twaalf maanden, boven de 105 procent uitkomt mag het pensioenfonds voor de banden- en wielenbranche de pensioenen verhogen ofwel indexeren.

“De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen)”, legt het bestuur uit. “In augustus is de rente flink is gestegen. Een hoge rente is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Maar onze beleggingen deden het juist minder goed. Hierdoor nam ons vermogen iets af. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,3 procent-punt naar 100,3 procent.”

Lees ook:

Prognose voor wereldwijde automarkt teruggedraaid