Tot dat oordeel komt de rechtbank van Zutphen in een procedure die was aangespannen door Van der Putten. Ruim twee jaar terug was hij in een eveneens door hem geïnitieerd kort geding ook al in het ongelijk gesteld.

De fastfitketen ontsloeg Van der Putten in september 2009 met onmiddellijke ingang als bestuurder van Kwik-Fit Nederland, Kwik-Fit Europe, USN en Kwik-Fit Coöperatief en als werknemer van Kwik-Fit Nederland. Dat gebeurde op grond van geknoei met rekeningen en niet deugende huurovereenkomsten. Het zou gaan om een fraude ter waarde van 1,7 miljoen euro, stelde Kwik-Fit destijds. Van der Putten zocht langs juridische weg zijn gelijk in een langslepende zaak waarin vandaag een eindoordeel is geveld.

Voor de rechtbank betoogde Van der Putten dat hij recht had op achterstallig bruto salaris, aangezien volgens hem voor zijn ontslag onvoldoende argumentatie was gegeven. Ook zou Kwik-Fit zich niet hebben gehouden aan de opzegtermijn van twaalf maanden. Alles bij elkaar vorderde Van der Putten een bedrag van 150 duizend euro, inclusief rente en een voorschot op een later toe te kennen schadevergoeding. In de procedure stelde hij verder dat hij door negatieve mediaberichten over de affaire een functie bij Renault is misgelopen. Om welke positie het ging, wordt niet nader aangeduid.

Al met al vindt de Zutphense rechtbank ook in de nieuwe procedure de aangevoerde argumenten ontoereikend. De uitspraak luidt dat Van der Putten over de periode 17 september tot en met 29 oktober 2009 een bedrag van 27.464,51 euro moet terugbetalen aan zijn ex-werkgever, waarbij nog rente komt over de nadien verstreken periode. Daarnaast moet hij enkele duizenden euro’s proceskosten van de tegenpartij vergoeden.

Overigens blijkt uit de stukken dat de op 8 januari 2001 als Managing Director bij Kwik-Fit Europe begonnen Van der Putten op het einde van zijn dienstbetrekking een salaris had van 24.083 euro bruto per maand, inclusief vakantietoeslag.