De daling van het kilometrage blijkt het sterkst bij de groep die opgeeft jaarlijks tussen 7000 en 15.000 kilometer te rijden. In 2008 was dat 64 % van de verzekerden en in 2013 nog maar 54% procent. Opvallend noemt Independer de toename van het aantal verzekerden met weinig kilometers (7.500 km). In 2008 was dit 14%, in 2013 is dit gegroeid tot 26% van alle autoverzekeringen.

Ouderen boven 70 jaar en jongeren tot 19 jaar laten de grootste daling zien (23,2% respectievelijk 20,4%). Het percentage verzekerden dat aangaf jaarlijks meer dan 15.000 kilometer te rijden, is tussen 2008 en 2013 minimaal gestegen (0,8%). CBS-cijfers bevestigen de daling: van gemiddeld 12.139 kilometer in 2008 naar gemiddeld 11.813 kilometer in 2011.

Aanvragers van een autoverzekering moeten het geschatte aantal kilometers per jaar opgeven om de premiehoogte te bepalen.