Independer: verzekerde rijdt minder autokilometers

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het aantal kilometers dat mensen moeten opgeven voor een nieuwe autoverzekering flink gedaald. Dit meldt vergelijkingssite Independer op basis van uitgevoerd onderzoek.

De daling van het kilometrage blijkt het sterkst bij de groep die opgeeft jaarlijks tussen 7000 en 15.000 kilometer te rijden. In 2008 was dat 64 % van de verzekerden en in 2013 nog maar 54% procent. Opvallend noemt Independer de toename van het aantal verzekerden met weinig kilometers (7.500 km). In 2008 was dit 14%, in 2013 is dit gegroeid tot 26% van alle autoverzekeringen.

Ouderen boven 70 jaar en jongeren tot 19 jaar laten de grootste daling zien (23,2% respectievelijk 20,4%). Het percentage verzekerden dat aangaf jaarlijks meer dan 15.000 kilometer te rijden, is tussen 2008 en 2013 minimaal gestegen (0,8%). CBS-cijfers bevestigen de daling: van gemiddeld 12.139 kilometer in 2008 naar gemiddeld 11.813 kilometer in 2011.

Aanvragers van een autoverzekering moeten het geschatte aantal kilometers per jaar opgeven om de premiehoogte te bepalen.

Independer: verzekerde rijdt minder autokilometers - Automobielmanagement.nl

Independer: verzekerde rijdt minder autokilometers

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het aantal kilometers dat mensen moeten opgeven voor een nieuwe autoverzekering flink gedaald. Dit meldt vergelijkingssite Independer op basis van uitgevoerd onderzoek.

De daling van het kilometrage blijkt het sterkst bij de groep die opgeeft jaarlijks tussen 7000 en 15.000 kilometer te rijden. In 2008 was dat 64 % van de verzekerden en in 2013 nog maar 54% procent. Opvallend noemt Independer de toename van het aantal verzekerden met weinig kilometers (7.500 km). In 2008 was dit 14%, in 2013 is dit gegroeid tot 26% van alle autoverzekeringen.

Ouderen boven 70 jaar en jongeren tot 19 jaar laten de grootste daling zien (23,2% respectievelijk 20,4%). Het percentage verzekerden dat aangaf jaarlijks meer dan 15.000 kilometer te rijden, is tussen 2008 en 2013 minimaal gestegen (0,8%). CBS-cijfers bevestigen de daling: van gemiddeld 12.139 kilometer in 2008 naar gemiddeld 11.813 kilometer in 2011.

Aanvragers van een autoverzekering moeten het geschatte aantal kilometers per jaar opgeven om de premiehoogte te bepalen.