Beiden werken er al  – Post als Directeur Commercie van Bovemij Intermediair B.V., Leander als Directeur Operations. Met de benoeming groeit de Raad van Bestuur van twee naar vier leden. De al zittende voorzitter René Leander en vice-voorzitter Hans Wittenberg maken het kwartet compleet.

Door diverse acquisities en constante groei is de dienstverlening van Bovemij uitgebreid. Operations is een steeds belangrijker onderdeel van de organisatie geworden. Met de toetreding van Coen Post en Renate Leander tot de Raad van Bestuur zegt het bedrijf op deze ontwikkelingen in te spelen. De vacante posities die Post en Leander achterlaten worden niet ingevuld. Door het verdwijnen van een tussenlaag in de organisatie moeten de business units directer worden aangestuurd.

Bovemij werd 51 jaar geleden in het leven geroepen door leden van Bovag. Doel was de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen en risico’s af te dekken die ondernemers zelf niet kunnen of willen dragen. Bovemij Verzekeringen zag in 2013 de premieomzet stijgen tot 277 miljoen euro. Het bedrijf noteerde een premiegroei van 3,6 miljoen euro. Dit ondanks de voortdurende economische en financiële crisis en een al jaren stagnerende schadeverzekeringsmarkt. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2013.