Onderdeel van de samenwerking is dat alle instructievoertuigen (auto’s en motoren) worden voorzien van Continental-banden. Ook levert de sponsor inhoudelijke input over bijvoorbeeld de relatie tussen band en veiligheid. Daarbij komt bijvoorbeeld het verschil tussen zomer- en winterbanden aan de orde. Ook kan aandacht worden besteed aan de verschillende vormen van slijtage en de gevolgen daarvan.