De Zweedse regering heeft de intentie uitgesproken om in 2030 alleen nog maar elektrische nieuwe auto’s toe te laten en alles wat benzine of diesel is te verbannen. Wat dat betreft schaart het Scandinavische land zich bij Noorwegen maar ook bij een aantal andere landen in de wereld. Zoals bijna overal heeft ook Stockholm tot nu toe nog geen concrete voorstellen gedaan om dat doel te halen.

Renault, dat met de Zoe en ook de Leaf van partner Nissan nog altijd een voorname rol speelt bij elektrisch rijden, wil het proces nu versnellen. Wie uiteindelijk met subsidie een EV-rijbewijs haalt, zou volgens de Franse autobouwer ook recht moeten krijgen op gratis parkeren en gratis opladen in stadsgebieden.

Renault heeft kort geleden een onderzoek laten houden onder de Zweedse bevolking waaruit bleek dat 60 procent graag meer elektrische auto’s op de weg ziet. Een kleine meerderheid vindt ook dat de regering niet genoeg doet om dat te bevorderen. "Zweden wordt vaak gezien als een voorloper, zowel bij technische innovatie als sociale veranderingen. Het is dan toch een beetje verrassend dat ze zo langzaam gaan als het er om gaat het land onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen," zegt Lars Höglin, manager voor Renault in Zweden.