Bij een mobiliteitsbudget bepaalt de werknemer zelf zijn zakelijke mobiliteit. 26 procent van de groep werknemers tot en met 35 jaar krijgt dit budget aangeboden door de werkgever, terwijl dit slechts geldt voor 18 procent van de zakelijke rijder in de leeftijdsgroep van 56 jaar of ouder.

Leeftijdsdiscriminatie?

Op basis van deze cijfers zou je haast gaan denken aan leeftijdsdiscriminatie maar daarvan is volgens VZR voorzitter Jan van Delft geen sprake. “Het is meer een kwestie dat jonge werknemers meer belangstelling hebben voor een mobiliteitsbudget en het hierdoor ook vaker krijgen aangeboden. Dit geldt met name in de grote steden vanwege hun parkeerproblematiek. ”

Open voor flexibiliteit

Andere onderzoeken van de VZR bevestigen dat een mobiliteitsbudget het meest wordt aangeboden aan werknemers die in de stad wonen en werken. Dit profiel past bij jongere werknemers, zij staan volgens de VZR eerder open voor de flexibiliteit van nieuwe mobiliteit.

Groei

“We verwachten dat er de komende jaren in alle leeftijdsgroepen meer belangstelling komt voor een mobiliteitsbudget,” zegt Van Delft. “Het aantal aangeboden mobiliteitsbudget door werkgevers groeit en anderzijds zijn ook werknemers steeds vaker geïnteresseerd in flexibele mobiliteit.”

Maar liefst 70 procent van de werknemers vindt de overheid de belangrijkste partij om het initiatief te nemen voor nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals een mobiliteitsbudget.