De Commissie ‘maakt zich zorgen dat verschillende bedrijven en organisaties de antikartel regels hebben overschreden’, aldus een bekendmaking. Mercedes-Benz heeft meegedeeld dat het als klokkenluider is opgetreden en daarom geen boete verwacht.

Bij de invallen waren de Europese ambtenaren vergezeld door vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten. In welke landen en bij welke bedrijven de invallen hebben plaatsgevonden is niet meegedeeld. ‘Het feit dat inspecties plaatsvinden en de Commissie om informatie verzoekt betekent niet dat de bedrijven schuldig zijn aan anticoncurrerend gedrag en loopt ook niet vooruit op de uitkomsten van het onderzoek zelf,’ onderstreept Brussel.

Kartelonderzoeken van de Europese Commissie kunnen leiden tot miljardenboetes als de betrokken bedrijven wel schuldig worden bevonden.