Momenteel heeft al 8 procent van de Nederlandse huishoudens problematische schulden en een veel groter aandeel is financieel kwetsbaar. Bijna de helft van de huishoudens met schulden heeft een werkende kostwinnaar. BOVAG: “De financiële situatie van werknemers is ook voor u een belangrijk thema, aangezien het effect kan hebben op hun gezondheid en hun functioneren. Werknemers met schulden lijken vaak niet of te laat te vragen om hulp en nemen hun financiële zorgen ook mee naar hun werk. Financiële stress kan uiteraard ook leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim.’’

Rol van de werkgever

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate en effecten van schulden bij werknemers. Ook worden de knelpunten en uitdagingen onderzocht die werkgevers ervaren in het aanpakken van financiële problemen onder personeel. Verder wordt gekeken naar de rol die werkgevers mogelijk kunnen spelen in de aanpak van financiële problemen onder werknemers. De organisaties hopen uit het onderzoek ook handvatten voor werkgevers te destilleren waarmee zij de financiële gezondheid van hun medewerkers kunnen bevorderen.