TNO-advies: uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende auto

Hoewel zelfrijdende voertuigen het verkeer veiliger gaan maken zijn verkeersongevallen niet uit te sluiten. Om van incidenten te leren, en om ongevallen in de toekomst te voorkomen, is veel data nodig over de omstandigheden en de ‘keuzes’ die de auto heeft gemaakt. TNO pleit daarom voor Event Data Recorders (EDR’s), oftewel zwarte dozen in elke AV.

TNO uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende voertuigen

EDR’s worden al veel gebruikt in voertuigen. In de meeste gevallen wordt echter alleen basale (sensorische) observatie-informatie opgeslagen zoals de snelheid en richting van het voertuig.

Aanvullende informatie

TNO heeft voor de Europese Commissie nu aanbevelingen geformuleerd over de aanvullende informatie die moet worden opgeslagen in EDR’s. Dit met als doel om de volledige keten van gebeurtenissen te kunnen beoordelen, inclusief observatie, verwerking, prestaties en context. Daarnaast moet aanvullende informatie helpen om te achterhalen of het systeem naar behoren is getest en in de juiste omstandigheden is gebruikt. Gedacht kan worden aan informatie als het versienummer van de software en de gebruikte datasets voor het trainen en testen van de AI-gebaseerde componenten.

Ethische kaders van de AI

Zelfrijdende auto’s kunnen met AI razend goed patronen herkennen uit de waargenomen informatie en die aan acties koppelen. Ze moeten daarnaast ook afwegingen kunnen maken over de wereld om hen heen, inclusief wettelijke en ethische kaders. Ze moeten dus, ook achteraf, over zichzelf kunnen redeneren en hun gedrag kunnen uitleggen. Dit vereist redeneervermogen. De informatie in de huidige EDR’s vertelt ons nog niets over hoe de observaties door het voertuig zijn gebruikt om een ​​beslissing te nemen. Daarnaast is het ook nog van belang om te weten of de besloten actie ook daadwerkelijk en correct is uitgevoerd.

Betere regelgeving

In het advies van TNO komt ook naar voren dat in toekomstige wetgeving van EDR’s rekening moet worden gehouden met de kosteneffectiviteit van de implementatie van EDR’s. Buitengewoon hoge eisen stellen aan de hoeveelheid en het type gegevens dat moet worden verzameld, kan een toekomstige ontwikkeling belemmeren. Ook zijn veel aspecten rond data-eigendom en privacy nog steeds onduidelijk. Betere regelgeving is daarom vereist, waarbij niet alleen de privacy van de eigenaar maar met name ook van de gebruiker en de inzittenden van het voertuig centraal moeten staan volgens TNO.

TNO-advies: uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende auto - Automobielmanagement.nl

TNO-advies: uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende auto

Hoewel zelfrijdende voertuigen het verkeer veiliger gaan maken zijn verkeersongevallen niet uit te sluiten. Om van incidenten te leren, en om ongevallen in de toekomst te voorkomen, is veel data nodig over de omstandigheden en de ‘keuzes’ die de auto heeft gemaakt. TNO pleit daarom voor Event Data Recorders (EDR’s), oftewel zwarte dozen in elke AV.

TNO uitgebreide zwarte doos in zelfrijdende voertuigen

EDR’s worden al veel gebruikt in voertuigen. In de meeste gevallen wordt echter alleen basale (sensorische) observatie-informatie opgeslagen zoals de snelheid en richting van het voertuig.

Aanvullende informatie

TNO heeft voor de Europese Commissie nu aanbevelingen geformuleerd over de aanvullende informatie die moet worden opgeslagen in EDR’s. Dit met als doel om de volledige keten van gebeurtenissen te kunnen beoordelen, inclusief observatie, verwerking, prestaties en context. Daarnaast moet aanvullende informatie helpen om te achterhalen of het systeem naar behoren is getest en in de juiste omstandigheden is gebruikt. Gedacht kan worden aan informatie als het versienummer van de software en de gebruikte datasets voor het trainen en testen van de AI-gebaseerde componenten.

Ethische kaders van de AI

Zelfrijdende auto’s kunnen met AI razend goed patronen herkennen uit de waargenomen informatie en die aan acties koppelen. Ze moeten daarnaast ook afwegingen kunnen maken over de wereld om hen heen, inclusief wettelijke en ethische kaders. Ze moeten dus, ook achteraf, over zichzelf kunnen redeneren en hun gedrag kunnen uitleggen. Dit vereist redeneervermogen. De informatie in de huidige EDR’s vertelt ons nog niets over hoe de observaties door het voertuig zijn gebruikt om een ​​beslissing te nemen. Daarnaast is het ook nog van belang om te weten of de besloten actie ook daadwerkelijk en correct is uitgevoerd.

Betere regelgeving

In het advies van TNO komt ook naar voren dat in toekomstige wetgeving van EDR’s rekening moet worden gehouden met de kosteneffectiviteit van de implementatie van EDR’s. Buitengewoon hoge eisen stellen aan de hoeveelheid en het type gegevens dat moet worden verzameld, kan een toekomstige ontwikkeling belemmeren. Ook zijn veel aspecten rond data-eigendom en privacy nog steeds onduidelijk. Betere regelgeving is daarom vereist, waarbij niet alleen de privacy van de eigenaar maar met name ook van de gebruiker en de inzittenden van het voertuig centraal moeten staan volgens TNO.