EU-jurist: sjoemelsoftware VW is illegaal

Software die de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen regelt op basis van de buitentemperatuur en de hoogte waarop de auto zich bevindt, is in strijd met de EU-wetten. Zo’n voertuig is niet conform de verkoopovereenkomst. De software reduceert namelijk ook de doeltreffendheid van het emissie-controlesysteem onder normale rij-omstandigheden en gebruik, wat betekent dat het als ‘defeat device’ beschouwd moet worden.

RDW verdenkt Jeep en Suzuki van sjoemelsoftware

Dat stelt de advocaat-generaal Athanasios Rantos van het Europese Hof van Justitie. De standpunten van die hoogste Europese ‘officier van justitie’ worden meestal – maar niet altijd – door het Hof zelf overgenomen. Het Europese Hof kreeg uit Duitsland en Oostenrijk de principevraag voorgelegd of de sjoemelsoftware die de Volkswagen Groep heeft toegepast in dieselauto’s wel of niet in strijd is met de Europese richtlijnen voor auto’s en het verkeer. “Is die software toegestaan op basis van de uitzondering van ‘defeat devices’ die in de EU-regulering zijn opgenomen,’’ wilde de rechters ook weten.

Uitgeschakeld

In de betrokken gevallen werd het reinigen van de emissiegassen door de sjoemelsoftware uitgeschakeld bij een buitentemperatuur van minder dan 15 of meer dan 33 graden en bij een hoogte van 1.000 meter, het zogenaamde ‘temperature window’. Buiten dat ‘window’ werd de reiniging stapsgewijs afgebouwd naar nul. De advocaat-generaal acht dat ‘temperature window’ niet representatief voor werkelijke rij-omstandigheden. Bovendien rijden auto’s in Oostenrijk en Duitsland vaak op wegen boven de 1.000 meter.

Niet noodzakelijk

Hij concludeert daaruit dat de software de effectiviteit van het emissie-controlesysteem onder normale rij-omstandigheden reduceert. De betrokken software kan ook niet noodzakelijk worden geacht om bepaalde onderdelen van de motor te beschermen. ‘’Voertuigen moeten voldoen aan de eisen in de EU-wet, met name die in relatie tot ‘defeat devices’. Doen ze dat niet, dan beschikken die voertuigen niet over een accuraat Certificaat van Conformiteit en mogen ze niet verkocht of geregistreerd worden. Omdat een gemiddelde consument die redelijk goed geïnformeerd en oplettend is kan verwachten dat aan de eisen wordt voldaan, voldoet het betrokken voertuig niet aan de verkoopovereenkomst.’’

Lees ook:
Duits dieselgateproces tegen VW-managers van start

EU-jurist: sjoemelsoftware VW is illegaal - Automobielmanagement.nl

EU-jurist: sjoemelsoftware VW is illegaal

Software die de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen regelt op basis van de buitentemperatuur en de hoogte waarop de auto zich bevindt, is in strijd met de EU-wetten. Zo’n voertuig is niet conform de verkoopovereenkomst. De software reduceert namelijk ook de doeltreffendheid van het emissie-controlesysteem onder normale rij-omstandigheden en gebruik, wat betekent dat het als ‘defeat device’ beschouwd moet worden.

RDW verdenkt Jeep en Suzuki van sjoemelsoftware

Dat stelt de advocaat-generaal Athanasios Rantos van het Europese Hof van Justitie. De standpunten van die hoogste Europese ‘officier van justitie’ worden meestal – maar niet altijd – door het Hof zelf overgenomen. Het Europese Hof kreeg uit Duitsland en Oostenrijk de principevraag voorgelegd of de sjoemelsoftware die de Volkswagen Groep heeft toegepast in dieselauto’s wel of niet in strijd is met de Europese richtlijnen voor auto’s en het verkeer. “Is die software toegestaan op basis van de uitzondering van ‘defeat devices’ die in de EU-regulering zijn opgenomen,’’ wilde de rechters ook weten.

Uitgeschakeld

In de betrokken gevallen werd het reinigen van de emissiegassen door de sjoemelsoftware uitgeschakeld bij een buitentemperatuur van minder dan 15 of meer dan 33 graden en bij een hoogte van 1.000 meter, het zogenaamde ‘temperature window’. Buiten dat ‘window’ werd de reiniging stapsgewijs afgebouwd naar nul. De advocaat-generaal acht dat ‘temperature window’ niet representatief voor werkelijke rij-omstandigheden. Bovendien rijden auto’s in Oostenrijk en Duitsland vaak op wegen boven de 1.000 meter.

Niet noodzakelijk

Hij concludeert daaruit dat de software de effectiviteit van het emissie-controlesysteem onder normale rij-omstandigheden reduceert. De betrokken software kan ook niet noodzakelijk worden geacht om bepaalde onderdelen van de motor te beschermen. ‘’Voertuigen moeten voldoen aan de eisen in de EU-wet, met name die in relatie tot ‘defeat devices’. Doen ze dat niet, dan beschikken die voertuigen niet over een accuraat Certificaat van Conformiteit en mogen ze niet verkocht of geregistreerd worden. Omdat een gemiddelde consument die redelijk goed geïnformeerd en oplettend is kan verwachten dat aan de eisen wordt voldaan, voldoet het betrokken voertuig niet aan de verkoopovereenkomst.’’

Lees ook:
Duits dieselgateproces tegen VW-managers van start