Dat meldt Autoscout24 op haar website. Tegen 2050 wil de Europese Unie koolstof-neutraal zijn, en tegen 2030 moeten de CO2-emissies al met 50 tot 55 procent zijn afgenomen. Dat zijn de doelstellingen die de EU wil nastreven, met verregaande implicaties voor individueel vervoer. De belangrijkste vraag die eigenaars van een oldtimer zich stellen: zijn er uitzonderingen op die regel mogelijk, zodat auto’s met een historisch karakter toch nog de weg op mogen? Het antwoord van de Fédération Internationale des Véhicules Anciens: we werken eraan, maar er zijn nog geen garanties.

Beperkte impact op milieu

FIVA probeert via de Europese Unie een regeling te treffen die oldtimers toelaat om toch te blijven rondrijden. In eerste instantie probeert de organisatie vooral een kader te verkrijgen waarbinnen oldtimers zonder veel beperkingen mogen rondrijden, “maar het is mogelijk dat we in de toekomst over specifieke ‘oldtimerdagen’ zullen spreken wanneer oude auto’s de weg op mogen”, aldus voorzitter Tiddo Bresters en lobbyist Andrew Turner. Belangrijk daarbij is de beperkte impact die oldtimers op het milieu hebben. “Gemiddeld rijden onze leden – en dat zijn er toch 2 miljoen – minder dan 1.500 kilometer per jaar met hun oldtimer. In 60 procent van de gevallen spreken we zelfs over minder dan 1.000 kilometer per jaar”, aldus Bresters. “96 procent rijdt op benzine, slechts 4 procent zijn dieselvoertuigen.”

Unesco als bondgenoot

FIVA vond in de Unesco een bondgenoot om oldtimers te beschouwen als historisch waardevol erfgoed, binnen volgende definitie: oldtimers zijn minstens 30 jaar oud, het gaat om modellen die niet langer in productie zijn, en de auto’s worden in hun originele staat bewaard. Dat laatste maakt het meteen moeilijk om een statuut te vinden voor oldtimers die een elektrische motor krijgen. Om een plaats op de weg te verkrijgen, wil FIVA daar nog een criterium aan toevoegen: dat oldtimers niet voor dagelijks vervoer worden gebruikt.

Uniforme regelgeving

De FIVA is ervan overtuigd dat een regeling haalbaar is. “Onze oldtimers zijn anders dan gewone voertuigen. Bij ons gaat het om het transport van emotie”, stelt Bresters. “We vinden ook argumenten binnen de ‘green oath’ die de EU zich wil opleggen: doe geen kwaad aan het milieu. Onze cijfers maken duidelijk dat onze auto’s het milieu niet schaden. We hebben goede hoop dat we een uitzondering kunnen verkrijgen voor oldtimers. Het kan zijn dat we daarbij zullen moeten spreken over een compensatie van de uitstoot.” Daarbij wil FIVA ook een uniform kader zien dat lage emissiezones (LEZ) over heel de EU regelt, “want momenteel hanteert elke stad een ander reglement. Op dit moment heerst alleen maar verwarring, we hopen een uniforme invulling van de LEZ te kunnen bereiken, met plaats voor oldtimers natuurlijk.”

Lees ook: ‘Oldtimers niet elektrificeren