Kabinet trekt 600 miljoen extra uit voor subsidie elektrische auto

Het demissionaire kabinet trekt volgend jaar 600 miljoen euro extra uit om de hogere kosten voor het stimuleren van elektrisch rijden op te vangen. Ook worden de subsidiebudgetten voor emissievrije bestelauto’s personenauto’s verhoogd. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen zal het kabinet in de komende periode uitwerken.

Aan de andere kant wil het kabinet de maximale catalogusprijs waarover de korting op de bijtelling van toepassing is (de ‘cap’), verlagen van 45.000 euro nu naar 35.000 euro volgend jaar. Bovendien wordt de bijtelling voor EV’s zelf opnieuw verhoogd, van 12 naar 16 procent.

Cap

In de jaren tot en met 2025 worden naar verwachting circa 77.000 emissievrije personenauto’s meer verkocht dan verwacht in het Klimaatakkoord. Dat kost het rijk over deze periode naar schatting 572 miljoen euro meer dan ten tijde van het Klimaatakkoord was voorzien. Daarom gaat de ‘cap’ met ingang van 1 januari 2022 in twee stappen omlaag. ‘Door het verlagen van de cap wordt de vraag in de zakelijke markt meer gestuurd naar goedkopere emissievrije automodellen uit de lagere marktsegmenten. Dit verbetert de aansluiting op de (particuliere) tweedehands markt,’ staat in de Miljoenennota.

Klimaatopgave

De ingreep levert 330 miljoen euro op, geld dat wordt gebruikt om een deel van de meerkosten van de EV-groei, de eerder genoemde 572 miljoen euro, te dekken. ‘Tegelijkertijd is de klimaatopgave urgent en deelt het kabinet het belang van de transitie naar elektrisch rijden. Het kabinet reserveert daarom 600 miljoen euro extra om het resterend deel van de hogere kosten van de EV-stimulering te dekken.’’

Terugdraaien

Bovag liet eerder al weten dat de ingreep in de EV-bijtelling ‘de klimaatambities van Nederland in de wielen rijdt’. De oproep van Bovag aan de politiek is om de verhoging van de bijtelling (en de versnelde verlaging van de cap) voor het privégebruik van de nulemissie auto terug te draaien zodat duurzame automobiliteit het noodzakelijke zetje krijgt en de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa in het vizier blijven. ‘Dat er nu wat geld bijkomt voor die subsidie, doet niks af aan dit pleidooi’.

Lees ook:
Bovag: verhogen bijtelling elektrische auto rijdt klimaatambitie in de wielen

Kabinet trekt 600 miljoen extra uit voor subsidie elektrische auto - Automobielmanagement.nl

Kabinet trekt 600 miljoen extra uit voor subsidie elektrische auto

Het demissionaire kabinet trekt volgend jaar 600 miljoen euro extra uit om de hogere kosten voor het stimuleren van elektrisch rijden op te vangen. Ook worden de subsidiebudgetten voor emissievrije bestelauto’s personenauto’s verhoogd. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen zal het kabinet in de komende periode uitwerken.

Aan de andere kant wil het kabinet de maximale catalogusprijs waarover de korting op de bijtelling van toepassing is (de ‘cap’), verlagen van 45.000 euro nu naar 35.000 euro volgend jaar. Bovendien wordt de bijtelling voor EV’s zelf opnieuw verhoogd, van 12 naar 16 procent.

Cap

In de jaren tot en met 2025 worden naar verwachting circa 77.000 emissievrije personenauto’s meer verkocht dan verwacht in het Klimaatakkoord. Dat kost het rijk over deze periode naar schatting 572 miljoen euro meer dan ten tijde van het Klimaatakkoord was voorzien. Daarom gaat de ‘cap’ met ingang van 1 januari 2022 in twee stappen omlaag. ‘Door het verlagen van de cap wordt de vraag in de zakelijke markt meer gestuurd naar goedkopere emissievrije automodellen uit de lagere marktsegmenten. Dit verbetert de aansluiting op de (particuliere) tweedehands markt,’ staat in de Miljoenennota.

Klimaatopgave

De ingreep levert 330 miljoen euro op, geld dat wordt gebruikt om een deel van de meerkosten van de EV-groei, de eerder genoemde 572 miljoen euro, te dekken. ‘Tegelijkertijd is de klimaatopgave urgent en deelt het kabinet het belang van de transitie naar elektrisch rijden. Het kabinet reserveert daarom 600 miljoen euro extra om het resterend deel van de hogere kosten van de EV-stimulering te dekken.’’

Terugdraaien

Bovag liet eerder al weten dat de ingreep in de EV-bijtelling ‘de klimaatambities van Nederland in de wielen rijdt’. De oproep van Bovag aan de politiek is om de verhoging van de bijtelling (en de versnelde verlaging van de cap) voor het privégebruik van de nulemissie auto terug te draaien zodat duurzame automobiliteit het noodzakelijke zetje krijgt en de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa in het vizier blijven. ‘Dat er nu wat geld bijkomt voor die subsidie, doet niks af aan dit pleidooi’.

Lees ook:
Bovag: verhogen bijtelling elektrische auto rijdt klimaatambitie in de wielen