In de afgelopen maanden zijn volgens PartsPoint-CEO Cor Baltus gesprekken gevoerd met circa vijftien AD-grossiers over verkoop van hun aandelen. Statutair is bij AD Benelux vastgelegd dat drie kwart van de aandelen nodig is om besluiten zelfstandig te kunnen nemen.

Na de recente overname van de AD grossiers Staadegaard Automotive en Technische Centrale (november jl.) beschikte PartsPoint al over ruim twintig procent. Met de grossiers die de resterende 25 procent in handen hebben vindt momenteel overleg plaats. Partspoint Holding streeft ernaar honderd procent van de aandelen AD Benelux te verwerven.

Doel van de operatie is om in de backoffice intensief samen te werken en voordeel te behalen met onder meer inkoopvolume, IT, logistiek en productmanagement. Met de krachtenbundeling willen PartsPoint/AD inspelen op de snel voortschrijdende consolidatie op de after market in Nederland. Voor de circa 250 à 300 vrije grossiers moet de nieuwe combinatie een alternatieve, sterke propositie vormen.

Uitgangspunt is dat de centrale magazijnen in Ede (PartsPoint) en Oosterhout (AD Benelux) gehandhaafd blijven. Daarnaast komen er, verspreid over het land, zeven gezamenlijke distributielocaties, die ongeveer dubbel zo veel aanbod hebben dan de huidige Brezan-depots. Deze nieuwe, bovenlokale vestigingen gaan 45- à 50 duizend artikelen herbergen. De exacte locaties staan nog niet vast, wel de beoogde regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Amersfoort, Zwolle, Groningen en Nijmegen. Nog dit kwartaal moet het eerste gezamenlijke depot operationeel zijn, de overige volgen in Q2 en Q3.

De integratie van de backoffices heeft geen gevolgen voor het gezicht van AD Benelux naar de markt: de grossiersgroep blijft actief onder haar eigen naam, met haar eigen onderdelencatalogus (Aldoc). Directeur Henk Kromhout blijft de leiding voeren.