Groupauto en Fource verlengen samenwerking 2 jaar

Grossiersorganisatie GroupAuto Nederland en Fource hebben hun samenwerking verlengd tot en met in ieder geval 2018.

Directeur Freek Blekxtoon van GroupAuto vindt dit een logische keuze: "Er is veel onrust in de grossiersmarkt, veel bedrijven zijn onzeker over hun toekomst en veel bedrijven weten niet goed welke afwegingen ze moeten maken bij eventuele keuzes. Wij vinden dat je als ondernemer in de huidige markt moet rekenen met feiten en zekerheden en je vooral niet moet laten sturen door angst en emotie." Na twee jaar van intensieve samenwerking met Fource verloopt het partnerschap uitstekend, aldus Blekxtoon. "De meeste leden groeien, we hebben een goede belevering vanuit de diverse depots die Fource in het land biedt en de leden halen succes uit  de dagelijkse samenwerking met Fource." Fource bestaat uit de samengevoegde bedrijven Van Heck,  Havam, Kuhne en Harrems.

Blekxtoon: "Het allerbelangrijkste aspect waar een grossier op wordt afgerekend,  is  beschikbaarheid van onderdelen. Dat betekent dat beschikbaarheid je focus moet zijn, dat je de overdag bestelde producten zo snel mogelijk en tegen de juiste condities aflevert bij de klanten. En daarvoor moet je er blind op kunnen vertrouwen dat je aanleveringen snel en goed gebeuren; met nachtleveringen, dagleveringen of eventueel zelfs afhalen op een regionaal depot. Bij Fource is dat voor elkaar. En onze leden hebben hun eigen  organisatie daar ook op ingericht. Het loopt gesmeerd, volgens afspraak.  Ook over de merkenpolitiek,  automatisering, dagleveringen, retouren en screeningen zijn recent vernieuwde afspraken gemaakt . Die zijn heel duidelijk, goed ingeregeld en geven de vereiste zekerheden aan de grossier."

Groupauto koos voor een samenwerking met marktleider Fource als belangrijkste leverancier voor slijtagedelen en gereedschappen, waaruit zo’n 65 procent van de gemiddelde omzet van een grossiers bestaat.  Blekxtoon: "Zowel Fource als GroupAuto met haar leden weten waar ze aan toe zijn. Het bestuur en directie van GroupAuto hebben de bestaande samenwerking met Fource nu met nog eens twee jaar verlengd tot in totaal drie jaar. Dat geeft zekerheid en rust."

Ook met Motorparts is de samenwerking verbeterd en uitgebreid, waardoor GroupAuto beschikt over een goede tweede leverancier die over een breed merkenpalet beschikt. Ook Motorparts kan daglevering bieden en GroupAuto heeft ook met dit bedrijf een aantal zekerheden geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Motorparts voert ook merken die Fource niet voert en heeft ook een aantal andere  voordelen waar de GroupAuto-leden van kunnen profiteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupauto en Fource verlengen samenwerking 2 jaar - Automobielmanagement.nl

Groupauto en Fource verlengen samenwerking 2 jaar

Grossiersorganisatie GroupAuto Nederland en Fource hebben hun samenwerking verlengd tot en met in ieder geval 2018.

Directeur Freek Blekxtoon van GroupAuto vindt dit een logische keuze: "Er is veel onrust in de grossiersmarkt, veel bedrijven zijn onzeker over hun toekomst en veel bedrijven weten niet goed welke afwegingen ze moeten maken bij eventuele keuzes. Wij vinden dat je als ondernemer in de huidige markt moet rekenen met feiten en zekerheden en je vooral niet moet laten sturen door angst en emotie." Na twee jaar van intensieve samenwerking met Fource verloopt het partnerschap uitstekend, aldus Blekxtoon. "De meeste leden groeien, we hebben een goede belevering vanuit de diverse depots die Fource in het land biedt en de leden halen succes uit  de dagelijkse samenwerking met Fource." Fource bestaat uit de samengevoegde bedrijven Van Heck,  Havam, Kuhne en Harrems.

Blekxtoon: "Het allerbelangrijkste aspect waar een grossier op wordt afgerekend,  is  beschikbaarheid van onderdelen. Dat betekent dat beschikbaarheid je focus moet zijn, dat je de overdag bestelde producten zo snel mogelijk en tegen de juiste condities aflevert bij de klanten. En daarvoor moet je er blind op kunnen vertrouwen dat je aanleveringen snel en goed gebeuren; met nachtleveringen, dagleveringen of eventueel zelfs afhalen op een regionaal depot. Bij Fource is dat voor elkaar. En onze leden hebben hun eigen  organisatie daar ook op ingericht. Het loopt gesmeerd, volgens afspraak.  Ook over de merkenpolitiek,  automatisering, dagleveringen, retouren en screeningen zijn recent vernieuwde afspraken gemaakt . Die zijn heel duidelijk, goed ingeregeld en geven de vereiste zekerheden aan de grossier."

Groupauto koos voor een samenwerking met marktleider Fource als belangrijkste leverancier voor slijtagedelen en gereedschappen, waaruit zo’n 65 procent van de gemiddelde omzet van een grossiers bestaat.  Blekxtoon: "Zowel Fource als GroupAuto met haar leden weten waar ze aan toe zijn. Het bestuur en directie van GroupAuto hebben de bestaande samenwerking met Fource nu met nog eens twee jaar verlengd tot in totaal drie jaar. Dat geeft zekerheid en rust."

Ook met Motorparts is de samenwerking verbeterd en uitgebreid, waardoor GroupAuto beschikt over een goede tweede leverancier die over een breed merkenpalet beschikt. Ook Motorparts kan daglevering bieden en GroupAuto heeft ook met dit bedrijf een aantal zekerheden geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Motorparts voert ook merken die Fource niet voert en heeft ook een aantal andere  voordelen waar de GroupAuto-leden van kunnen profiteren.