Pensioenkorting banden- en wielenbranche dreigt

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche vreest dat het de lopende pensioenen per 1 januari zal moeten verlagen. Het BPF banden en wielen, waar 1.115 bedrijven in de branche bij zijn aangesloten, had per 31 oktober een dekkingsgraad van 85,7 procent.

Minister Koolmees van SZW eist dat pensioenfondsen die eind dit jaar met die dekkingsgraad onder de 90 procent zitten de pensioenen korten om de financiële situatie in ieder geval op termijn te verbeteren. “Wij vinden het vervelend dat we u geen beter nieuws kunnen brengen. We adviseren u om de komende periode uw e-mail in de gaten te houden en onze website regelmatig te bezoeken,’’ aldus het bestuur van het fonds.

Verlaging

De dekkingsgraad, die de verhouding aangeeft tussen de bezittingen en wat er beschikbaar moet zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, daalde in oktober omdat de rente daalde. “Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. We staan er financieel gezien niet goed voor. Een verlaging van de pensioenen volgend jaar is waarschijnlijk. Om een verlaging te voorkomen, moet onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 90 procent of hoger zijn. Op dit moment is deze bij ons 85,7 procent. We houden er helaas serieus rekening mee dat we de 90 procent op oudejaarsdag niet meer gaan halen,’’ meldt het pensioenfonds.

Pensioenkorting banden- en wielenbranche dreigt - Automobielmanagement.nl

Pensioenkorting banden- en wielenbranche dreigt

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche vreest dat het de lopende pensioenen per 1 januari zal moeten verlagen. Het BPF banden en wielen, waar 1.115 bedrijven in de branche bij zijn aangesloten, had per 31 oktober een dekkingsgraad van 85,7 procent.

Minister Koolmees van SZW eist dat pensioenfondsen die eind dit jaar met die dekkingsgraad onder de 90 procent zitten de pensioenen korten om de financiële situatie in ieder geval op termijn te verbeteren. “Wij vinden het vervelend dat we u geen beter nieuws kunnen brengen. We adviseren u om de komende periode uw e-mail in de gaten te houden en onze website regelmatig te bezoeken,’’ aldus het bestuur van het fonds.

Verlaging

De dekkingsgraad, die de verhouding aangeeft tussen de bezittingen en wat er beschikbaar moet zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, daalde in oktober omdat de rente daalde. “Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. We staan er financieel gezien niet goed voor. Een verlaging van de pensioenen volgend jaar is waarschijnlijk. Om een verlaging te voorkomen, moet onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 90 procent of hoger zijn. Op dit moment is deze bij ons 85,7 procent. We houden er helaas serieus rekening mee dat we de 90 procent op oudejaarsdag niet meer gaan halen,’’ meldt het pensioenfonds.