Bovag-RAI: vier scenario’s toekomst aftersales 2025

Donderdagmiddag zijn de uitkomsten van het door Bovag en RAI Vereniging uitgevoerde scenario-onderzoek naar de aftermarket gepresenteerd. Men komt opnieuw met vier mogelijke scenario’s: de ketenkaper, de innovatieve intermediair, de robuuste retailer en de mobiliteitsmaker.

De branche-organisaties kiezen nadrukkelijk niet voor een van de scenario’s als zijnde de beste. ‘De kracht van het onderzoek ligt vooral in het identificeren en duiden  van de verschillende veranderkrachten waarlangs de aftermarket zich kan ontwikkelen’, aldus Bovag en RAI.  Jester Strategy kreeg opdracht  om de toekomst van de Nederlandse automotive aftersales in kaart te brengen. Maar het ging daarbij niet om het vinden van de absolute waarheid. ‘Het onderzoeksrapport bevat veeleer een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen’, zo meldt men.  De twee meest ‘dominante veranderkrachten’ zijn in een assenkruis geplaatst waardoor een viertal mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar wordt.  Deze scenario’s geven vier extremen aan, dat zijn de uiterste hoeken van het speelveld.
Zeker is wel dat de situatie in de aftermarket op zijn kop gaat, is de conclusie. Maar het is lang niet zeker welke kant het op gaat. De vraag is: wie of wat komt er bovendrijven? Welke nieuwe toetreders kapen de business? Welke nu al aanwezige partij weet zijn businessmodel zodanig te kantelen dat hij overleeft? Het scenariomodel dient als wake-up call: de aftersales gaat veranderen.

Het rapport is donderdag  tijdens een seminar in Ede gepresenteerd en werd toegelicht in aanwezigheid van de leden die actief zijn in de aftersales. Na een korte inleiding van twee experts van Bovag en RAI Vereniging kwamen achtereenvolgens bedrijven van binnen en buiten de branche aan het woord die inhoud gaven aan de scenario’s van de ketenkaper, de innovatieve intermediair, de robuuste retailer en de mobiliteitsmaker.
Het onderzoeksrapport is te downloaden via de websites van Bovag en RAI Vereniging 

 

 

Bovag-RAI: vier scenario’s toekomst aftersales 2025 - Automobielmanagement.nl

Bovag-RAI: vier scenario’s toekomst aftersales 2025

Donderdagmiddag zijn de uitkomsten van het door Bovag en RAI Vereniging uitgevoerde scenario-onderzoek naar de aftermarket gepresenteerd. Men komt opnieuw met vier mogelijke scenario’s: de ketenkaper, de innovatieve intermediair, de robuuste retailer en de mobiliteitsmaker.

De branche-organisaties kiezen nadrukkelijk niet voor een van de scenario’s als zijnde de beste. ‘De kracht van het onderzoek ligt vooral in het identificeren en duiden  van de verschillende veranderkrachten waarlangs de aftermarket zich kan ontwikkelen’, aldus Bovag en RAI.  Jester Strategy kreeg opdracht  om de toekomst van de Nederlandse automotive aftersales in kaart te brengen. Maar het ging daarbij niet om het vinden van de absolute waarheid. ‘Het onderzoeksrapport bevat veeleer een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen’, zo meldt men.  De twee meest ‘dominante veranderkrachten’ zijn in een assenkruis geplaatst waardoor een viertal mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar wordt.  Deze scenario’s geven vier extremen aan, dat zijn de uiterste hoeken van het speelveld.
Zeker is wel dat de situatie in de aftermarket op zijn kop gaat, is de conclusie. Maar het is lang niet zeker welke kant het op gaat. De vraag is: wie of wat komt er bovendrijven? Welke nieuwe toetreders kapen de business? Welke nu al aanwezige partij weet zijn businessmodel zodanig te kantelen dat hij overleeft? Het scenariomodel dient als wake-up call: de aftersales gaat veranderen.

Het rapport is donderdag  tijdens een seminar in Ede gepresenteerd en werd toegelicht in aanwezigheid van de leden die actief zijn in de aftersales. Na een korte inleiding van twee experts van Bovag en RAI Vereniging kwamen achtereenvolgens bedrijven van binnen en buiten de branche aan het woord die inhoud gaven aan de scenario’s van de ketenkaper, de innovatieve intermediair, de robuuste retailer en de mobiliteitsmaker.
Het onderzoeksrapport is te downloaden via de websites van Bovag en RAI Vereniging