Het enige beursgenoteerde auto- en mobiliteitsbedrijf in ons land verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 103.000 personenauto’s, dat was 10,6 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagen kwam met 19.000 18,1 procent lager uit. Bij personenauto’s kon Dealergroep Stern toch haar marktaandeel miniem opvoeren van 4,5 naar 4,6 procent. Bij bedrijfswagens liep dat aandeel terug van 7,3 naar 6,5 procent. Verder heeft Stern het aantal personeelsleden vergeleken met vorig jaar met 139 verminderd waarvan nog eens 35 in het eerste kwartaal van dit jaar. Daardoor komen de personeelskosten 3,4 procent lager uit dan in Q1-2019, ondanks de cao verhoging met 3,2 procent per 1 februari 2020.

Ziekteverzuim

Stern meldt dat dit eerste kwartaal de impact van de coronacrisis op het resultaat vooral merkbaar was in de werkplaatsen en bij schadeherstel, door fors hoger ziekteverzuim vanaf de tweede week van maart. De focus blijft daarbij onverminderd gericht op de veiligheid van de medewerkers en klanten. Verder benadrukt het bedrijf dat de liquiditeit ruim is. Van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (60 miljoen euro) wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Directievoorzitter Henk van der Kwast: “De huidige omstandigheden zijn ongekend en maken iedereen onzeker. Tegen deze achtergrond zijn wij tevreden met het Q1-2020 resultaat en met onze stevige financiële positie als gevolg van desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in 2019.”

Lastig inschatten

Stern vindt het lastig in te schatten wanneer en in welke mate de vraag herstelt en wanneer weer (voldoende) nieuwe auto’s beschikbaar zijn. “Alle autofabrieken waren gesloten. De productie in een aantal fabrieken komt inmiddels weer langzaam op gang. De grote leasemaatschappijen blijven voorlopig terughoudend met het afnemen van reeds bestelde auto’s. In verband met de onzekerheden rond corona is het onverantwoord concrete voorspellingen voor heel 2020 te doen. Door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen is de solvabiliteit van Stern stevig en is een zodanig ruime liquiditeitspositie gecreëerd dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen.’’