Stern door corona in de rode cijfers

Stern Groep heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van één miljoen euro. Bovendien verlopen de gesprekken over de voorgenomen fusie met Hedin Automotive minder voorspoedig. Vooral de reisbeperkingen hebben tot verdere vertraging geleid.

De kwartaalomzet bij het op één na grootste autobedrijf van Nederland kwam met 197,9 miljoen euro vijf procent lager uit. Over de eerste negen maanden bedraagt de omzet 686,5 miljoen euro wat 10,1 procent minder is dan een jaar geleden. Dealergroep Stern slaagde er wel in haar marktaandeel bij personenauto’s licht op te voeren van 4,1 naar 4,3 procent. Bij bedrijfswagens daalde het marktaandeel echter van 7,2 naar 6,3 procent doordat Stern vorig jaar een eenmalige grote deal in dit segment mee kon nemen.

Kostenbesparing

Stern kon de personeelskosten met 3,8 procent drukken, ondanks de cao verhoging met 3,2 procent per 1 februari 2020. Die daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s. De bedrijfskosten kwamen 8,4 procent lager uit dan in Q3-2019 als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern. Het autobedrijf maakt geen gebruik van de corona-steunregeling NOW-2. Wel wordt een aanvraag overwogen voor NOW-3. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid van uitgestelde belastingbetalingen

Rebranding

Directievoorzitter Henk van der Kwast: “Sneller dan gepland realiseerden we halverwege het jaar de rebranding van alle dealerbedrijven en lanceerden we een modern digitaal platform voor onze klanten. Twee cruciale stappen in een jaar waarin consumenten online winkelen definitief hebben omarmd. Ondanks een flink lagere omzet dan begroot, blijft de financiële positie van Stern stevig en kunnen wij zelfs aanzienlijke tegenvallers opvangen.”

Corona

Stern Groep verwacht de komende maanden een geleidelijk herstel van de afzetmarkten. ‘Maar in verband met de onzekerheden rond COVID-19 en de recent aangekondigde verscherpte maatregelen is het niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2020 te doen.’ Kostenbesparende maatregelen worden doorgezet omdat Stern ervan uitgaat dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal aanhouden.

Stern door corona in de rode cijfers - Automobielmanagement.nl

Stern door corona in de rode cijfers

Stern Groep heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van één miljoen euro. Bovendien verlopen de gesprekken over de voorgenomen fusie met Hedin Automotive minder voorspoedig. Vooral de reisbeperkingen hebben tot verdere vertraging geleid.

De kwartaalomzet bij het op één na grootste autobedrijf van Nederland kwam met 197,9 miljoen euro vijf procent lager uit. Over de eerste negen maanden bedraagt de omzet 686,5 miljoen euro wat 10,1 procent minder is dan een jaar geleden. Dealergroep Stern slaagde er wel in haar marktaandeel bij personenauto’s licht op te voeren van 4,1 naar 4,3 procent. Bij bedrijfswagens daalde het marktaandeel echter van 7,2 naar 6,3 procent doordat Stern vorig jaar een eenmalige grote deal in dit segment mee kon nemen.

Kostenbesparing

Stern kon de personeelskosten met 3,8 procent drukken, ondanks de cao verhoging met 3,2 procent per 1 februari 2020. Die daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s. De bedrijfskosten kwamen 8,4 procent lager uit dan in Q3-2019 als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern. Het autobedrijf maakt geen gebruik van de corona-steunregeling NOW-2. Wel wordt een aanvraag overwogen voor NOW-3. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid van uitgestelde belastingbetalingen

Rebranding

Directievoorzitter Henk van der Kwast: “Sneller dan gepland realiseerden we halverwege het jaar de rebranding van alle dealerbedrijven en lanceerden we een modern digitaal platform voor onze klanten. Twee cruciale stappen in een jaar waarin consumenten online winkelen definitief hebben omarmd. Ondanks een flink lagere omzet dan begroot, blijft de financiële positie van Stern stevig en kunnen wij zelfs aanzienlijke tegenvallers opvangen.”

Corona

Stern Groep verwacht de komende maanden een geleidelijk herstel van de afzetmarkten. ‘Maar in verband met de onzekerheden rond COVID-19 en de recent aangekondigde verscherpte maatregelen is het niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2020 te doen.’ Kostenbesparende maatregelen worden doorgezet omdat Stern ervan uitgaat dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal aanhouden.