Stern Groep maakt ruim 35 miljoen euro brutowinst maar schrijft toch rode cijfers

Stern Groep heeft afgelopen jaar een brutowinst behaald van 35,7 miljoen euro, twee miljoen minder dan in 2019. De netto-omzet kwam door de coronacrisis 14,3 procent lager uit op 751 miljoen. De brutomarge steeg daarmee van 4,3 naar 4,8 procent. Het beeld verdient wel nuance: onder de streep leed het op één na grootste autobedrijf van ons land een verlies van 27,4 miljoen.

Dat was grotendeels te wijten aan een eenmalige afschrijving van 20 miljoen op de goodwill van Dealergroep Stern en een belastingpost van 6,7 miljoen. Bovendien was het resultaat over 2019 juist opgepept met 20,8 miljoen als opbrengst van de verkoop van SternLease en het scootmobiel bedrijf Mango Mobility. “Zonder deze afboeking van goodwill en de bijzondere afwaardering van de latente belastingvordering is in 2020 nagenoeg een break-even resultaat behaald. Dit ondanks de grote negatieve impact van COVID-19 op de resultaten 2020,’’ deelt Stern mee.

Dealergroep

Dealergroep Stern, het feitelijke autobedrijf, zag de omzet met 17,3 procent afnemen naar 776 miljoen. Dat is hoger dan de groepsomzet omdat daar interne verkopen van afgetrokken zijn. Stern verkocht de auto’s echter wel tegen een hogere prijs wat er aan bijdroeg dat de brutowinst in deze divisie toenam van 24,5 naar ruim 27,5 miljoen. Het aantal personeelsleden daalde vergeleken met eind 2019 met 108 naar 1.198. Bovendien werden de personeelskosten gedrukt doordat Stern gebruik kon maken van de NOW compensatieregelingen. De bedrijfskosten waren ook lager door de sluiting van een tiental vestigingen eind 2019 en nog eens twee in het afgelopen jaar.

Verhuur en schadeherstel

Stern Mobility Solutions zag de vloot afnemen van gemiddeld 2.767 in 2019 naar 2.218 in 2020. Het totaal aantal verhuurdagen daalde met ruim een kwart naar 560.000 Dit bedrijfsonderdeel leed daardoor een verlies van 900.000 euro. Ook Stern Car Services kwam uit op een verlies, in dat geval van 1,3 miljoen. Bij de schadewerkplaatsen is sinds ongeveer een jaar sprake van vraaguitval. De laatste maanden van 2020 was wel sprake van enig herstel maar het niveau van voor de crisis is nog lang niet bereikt.

Stern Groep maakt ruim 35 miljoen euro brutowinst maar schrijft toch rode cijfers - Automobielmanagement.nl

Stern Groep maakt ruim 35 miljoen euro brutowinst maar schrijft toch rode cijfers

Stern Groep heeft afgelopen jaar een brutowinst behaald van 35,7 miljoen euro, twee miljoen minder dan in 2019. De netto-omzet kwam door de coronacrisis 14,3 procent lager uit op 751 miljoen. De brutomarge steeg daarmee van 4,3 naar 4,8 procent. Het beeld verdient wel nuance: onder de streep leed het op één na grootste autobedrijf van ons land een verlies van 27,4 miljoen.

Dat was grotendeels te wijten aan een eenmalige afschrijving van 20 miljoen op de goodwill van Dealergroep Stern en een belastingpost van 6,7 miljoen. Bovendien was het resultaat over 2019 juist opgepept met 20,8 miljoen als opbrengst van de verkoop van SternLease en het scootmobiel bedrijf Mango Mobility. “Zonder deze afboeking van goodwill en de bijzondere afwaardering van de latente belastingvordering is in 2020 nagenoeg een break-even resultaat behaald. Dit ondanks de grote negatieve impact van COVID-19 op de resultaten 2020,’’ deelt Stern mee.

Dealergroep

Dealergroep Stern, het feitelijke autobedrijf, zag de omzet met 17,3 procent afnemen naar 776 miljoen. Dat is hoger dan de groepsomzet omdat daar interne verkopen van afgetrokken zijn. Stern verkocht de auto’s echter wel tegen een hogere prijs wat er aan bijdroeg dat de brutowinst in deze divisie toenam van 24,5 naar ruim 27,5 miljoen. Het aantal personeelsleden daalde vergeleken met eind 2019 met 108 naar 1.198. Bovendien werden de personeelskosten gedrukt doordat Stern gebruik kon maken van de NOW compensatieregelingen. De bedrijfskosten waren ook lager door de sluiting van een tiental vestigingen eind 2019 en nog eens twee in het afgelopen jaar.

Verhuur en schadeherstel

Stern Mobility Solutions zag de vloot afnemen van gemiddeld 2.767 in 2019 naar 2.218 in 2020. Het totaal aantal verhuurdagen daalde met ruim een kwart naar 560.000 Dit bedrijfsonderdeel leed daardoor een verlies van 900.000 euro. Ook Stern Car Services kwam uit op een verlies, in dat geval van 1,3 miljoen. Bij de schadewerkplaatsen is sinds ongeveer een jaar sprake van vraaguitval. De laatste maanden van 2020 was wel sprake van enig herstel maar het niveau van voor de crisis is nog lang niet bereikt.