Tijdens mijn contacten in de volgende weken schrok ik eigenlijk nog meer. Bijna in elk gesprek werd duidelijk dat het onderzoek nog niet bekend was bij mijn gesprekspartner of dat het (nog) niet gelezen was. En wanneer mijn gesprekspartner het onverhoopt wel gelezen had, werd er wat badinerend over gedaan: ‘Ach, dat loopt nog niet zo’n vaart.’ Of: ‘Bosch heeft toch de oplossing gevonden voor de diesel­problemen? Komt goed.’ De discussie over de oplossing van zogenaamde schone diesel zal nooit gaan leiden tot een heracceptatie van deze fossiele brandstof. De maatschappelijke aversie tegen de diesel is te ver gevorderd. Of het nu ‘schoon’ te krijgen is ja of nee, dat wordt hooguit nog een academische discussie. De overheden hebben de keuzes gemaakt en zullen niet meer gaan keren op de EV-snelweg.

Ontkennen, wegwuiven of op de heel lange baan schuiven is niet de oplossing. Struisvogelpolitiek noem ik het. Jammer, want de meeste fabrikanten laten de stekker al enige tijd niet meer links liggen en bieden ook kansen. Niet alleen voor een deel van de merkdealers, maar ook voor de nodige universelen. Allereerst krijgen zij natuurlijk te maken met een lange uitloop van de auto’s met traditionele verbrandings­motoren. Daarnaast vragen elektromotoren ook om specialismes.

Hoe te starten? Volgens een ervaringsdeskundige is het gewoon doen. Natuurlijk staat de veiligheid voorop. Hoogspanning vraagt om een andere aanpak. Dus opleiden en begeleiden. Ook dat laatste is belangrijk. Het personeel moet het willen en leergierig zijn. Maak duidelijk dat dit de onvermijdelijke toekomst is. Laat u niet in de luren leggen door de torenhoge schulden van een Tesla. Het begint zo langzamerhand ‘too big to fail’ te worden. EV is niet het einde, maar een nieuw begin..