Ook vindt iets meer dan een derde (35 procent) dat er in 2030 alleen nog maar emissievrije auto’s nieuw te koop mogen zijn. Extra stimulans voor elektrisch en emissievrij verkeer (30 procent) en meer regionale fietspaden (29 procent) worden belangrijk gevonden. Eén op de vijf Nederlanders vindt dat maximum snelheden op snelwegen, meer capaciteit op het spoor en een hogesnelheidslijn tussen de Randstad en provincie prioriteit moeten krijgen.

Verkeersveiligheid

Ruim een derde (36 procent) van de ondervraagden vindt dat verhogen van de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen binnen het landelijk mobiliteitsbeleid. Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat het voornamelijk 18 tot 34-jarigen en 50-plussers zijn die vinden dat de overheid prioriteit moet geven aan veiliger verkeer. 35- tot 49-jarigen zijn de voornaamste voorvechters van extra stimulans van elektrisch en emissievrij verkeer. Regionale fietspaden zijn vooral voor 50-plussers de belangrijkste beleidslijn. 18 tot 34-jarigen zijn de grootste voorstanders van meer capaciteit op het spoor en een hogesnelheidslijn tussen Randstad en provincie.

Lees ook:
Multiscope: een derde minder kilometers door corona