Het is de bedoeling dat deze middelbare scholieren door een bezoek aan Ecomobiel wellicht enthousiast kunnen worden gemaakt voor een automotive vervolgstudie. Er zal de komende periode veel behoefte zijn aan hoogopgeleide automotive experts. Afgelopen januari werden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Fontys Hogescholen aangewezen om een Center of Expertise voor Automotive in het hbo te vormen. Uit 33 ingediende businessplannen werden die van zeven instellingen geselecteerd: drie binnen het hbo en vier binnen het mbo. De hbo-instellingen startten Centres of Expertise en de mbo-instellingen Centra voor Innovatief Vakmanschap. Behalve HAN/Fontys werden de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hogeschool Zuyd aangewezen als Centre of Expertise. Zij leggen zich toe op het gebied van de innovatiegebieden automotive systems, waterbeheer en chemie. Zij ontvangen van de ministeries van OCW en EL&I een bijdrage van in totaal vijf miljoen euro, waarmee zij in de komende vijf jaar hun doelen moeten realiseren.

De focus van de extra investering in het technisch beroepsonderwijs richt zich behalve op de  innovatiegebieden chemie en water ook op high tech automotive systems, zo is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten. Nederland investeert met zijn innovatiebeleid in nationale innovatiegebieden. De overheid sluit daarop aan met de ‘Centres of Expertise’ Een centrum heeft vier hoofddoelen, namelijk gerichte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het aanbieden van extra aantrekkelijk onderwijs door deze samenwerking, het vergroten van in-en uitstroom uit het technisch onderwijs en het vergroten van de innovatieve slagkracht van bedrijven.

De doelstelling van het innovatiegebied high tech automotive systems is om binnen vijf jaar een van de leidinggevende innovatieregio’s in Europa te worden. Europa kent ook stevige mobiliteitsdoelen: Concreet: twintig procent reductie in brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de vrachtwagen, 25 procent reductie van de reistijd, een verhoging van de verkeersveiligheid en groei van de werkgelegenheid met tienduizend fte plus omzetgroei in de sector van twaalf miljard naar twintig miljard euro in 2015. Dit kan, mits de gecreëerde arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk gevuld worden. Daarvoor moet het aantal afgestudeerden moet op z’n minst verdubbelen. Ook moeten er meer geschoolde vakmensen met modernere profielen worden opgeleid. Hiervoor is een betere in-, door- en uitstroom nodig, ook naar het hoger onderwijs.

De verwachting voor de automotive sector is dat de arbeidsmarkt na de krimp in 2010, vanaf 2011 weer zal groeien. Zelfs zoveel dat de vacatures niet kunnen worden ingevuld met de uitstroom van studenten in die jaren. Een van de initiatieven om bij te dragen aan de toenemende vraag is de gezamenlijke hbo-differentiatie automotive die de HAN en Fontys Hogescholen willen uitbreiden. Met dit initiatief bundelen beide hogescholen hun krachten en komen zij tegemoet aan de groeiende vraag naar afgestudeerden met kennis op het gebied van automotive engineering, testing, service en management. De scholen gaan aansprekende opleidingsprogramma’s bieden door het automotive hoger onderwijs en -onderzoek dicht bij de innovatieve beroepspraktijk te brengen. 

HAN en Fontys hebben de ambitie de huidige instroom te verdubbelen. Studenten worden opgeleid tot automotive expert met een integrale kennisbasis en toepassingservaring rond intelligente voertuigsystemen. (bron: Ecomobiel/HAN)

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding