Bosch Transmission Technology richt samen met Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) een cvt-lectoraat op. Vandaaruit worden studentenprojecten opgezet, het lesprogramma wordt op een hoger peil gebracht, gastcolleges worden geïnitieerd en er zullen practica worden aangeboden aan de studenten. De uiteindelijke bedoeling is meer studenten te laten kiezen voor een opleiding in Automotive.

Automotive Center of Expertise (ACE) en Bosch zullen zich focussen op zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de uitstroom van studenten. "Wij merken hoe moeilijk het is hoger geschoold personeel te vinden", zegt Han Pijpers van Bosch Transmission Technology. "Vaak moeten we over de grenzen zoeken. Met dit cvt-lectoraat willen we daar verandering in brengen."  In de praktijk zal Bosch onder andere input leveren voor sleutelpractica, frequent gastcolleges geven, het aantal stage- en afstudeerplaatsen verdubbelen en bedrijfsexcursies opzetten. Daarnaast zal Bosch door middel van gemeenschappelijke projecten specifieke cvt-kennis overdragen naar docenten en studenten. Daardoor wordt in het onderwijs al een breed fundament aan kennis over de continu variabele transmissie gelegd. "Deze samenwerking maakt het voor ACE mogelijk om meerjarige en diepgaande studentenprojecten op te zetten en daarmee zowel studenten als docenten een hightech leeromgeving aan te bieden", zegt Marc de Leeuw van ACE. Het lectoraat komt er al snel, weet Han Pijpers. "We gaan vanaf februari officieel van start, maar meteen na de ondertekening vonden al gesprekken met studenten plaats om stageplaatsen te bespreken." Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (cvt) en heeft meer dan veertig jaar systeemkennis. De innovatieve automatische transmissie is van oorsprong een Nederlandse uitvinding. Cvt is intussen uitgegroeid tot een internationaal succes, aldus Bosch. De technologie zorgt voor de reductie van brandstofgebruik en CO2-uitstoot en maakt rijden dynamischer en comfortabeler. De vraag naar deze technologie is groot en neemt de laatste jaren fors toe. In zijn zoektocht naar personeel zegt Bosch Transmission Technology het moeilijk te vinden afgestudeerde, gespecialiseerde krachten te vinden. Het bedrijf was de vragende partij voor deze samenwerking.

De drie hogescholen – Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN)- maken deel uit van ACE, een publiek-private samenwerking van drie Automotive hogescholen en het bedrijfsleven. Samen met de koepelorganisaties AutomotiveNL en Focwa wil ACE tegen 2015 hét hbo-kenniscentrum in de Benelux zijn voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op het gebied van hightech mobiliteit. De samenwerking met BoschTransmission Technology past in het plan om dat doel te bereiken. Voor studenten betekent de samenwerking dat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt en dat ze al bedrijfservaring kunnen opdoen nog voor ze hun diploma ontvangen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding