Dat zijn nog eens werkweken: van maandag tot en met donderdag op de IVA in Driebergen en vrijdag stage lopen bij een bedrijf dat je als student nog zelf mag uitkiezen ook. Wie de IVA kent, zal zich bij het lezen hiervan even achter de oren krabben: want was het niet zo dat de jongedames en -heren werden geacht om vijf dagen per week naar college te gaan en aansluitend op zaterdag bij een bedrijf stage te lopen? Jazeker, en die mores geldt nog steeds. "Veel mbo- en hbo-studenten hebben een zaterdagbaan, maar het is niet verplicht", zegt van Lith, adjunct-directeur en coördinator van het nieuwe stageproject waarmee op 1 september 2014 een start is gemaakt. "De verplichte stagedag is onderdeel van het rijkserkend mbo-programma. Daarvoor is bij deze-studenten  de vrijdag gereserveerd. Of zij daarnaast een zaterdagbaan willen, is aan henzelf."  Voor alle duidelijkheid:  IVA Driebergen telt zo’n negenhonderd  mbo- en hbo-studenten, daarvan zijn er afgelopen september honderdvijftig gestart in het eerste jaar van de mbo+ sprintopleiding. De vaste vrijdagstage geldt vooralsnog alleen voor hen.

 

Sprintopleiding mbo+

De naam is al een paar keer gevallen: sprintopleiding mbo+, die officieel opleidt tot Verkoopmanager Mobiliteitsbranche. Sprintopleiding klinkt als iets waar vaart in zit en wat studenten met benzine in het bloed wel moet aanspreken. Lecluse legt uit: "Het is inderdaad een intensief programma. Studenten stromen in met minimaal vmbo-tl met wiskunde. Zij kunnen bij ons op mbo4-niveau binnen twee jaar hun diploma halen. Daarna heeft de IVA de mogelijkheid hebben voor een versnelde hbo-opleiding. Dan ben je met vijf jaar klaar en kun je zeer goed voorbereid het bedrijfsleven in of verder doorstuderen. De plus (+) in de naam  duidt op wat de IVA nog meer biedt, zoals de uitstekende aansluiting op het bedrijfsleven. Dat zit hem in wat je bij ons aan zakelijke vaardigheden wordt bijgebracht; feitelijk is dat hetgene waar de IVA zo goed om bekend staat." Van Lith: "Het rijkserkende deel vertegenwoordigt circa tachtig procent van de stof die volgens het accreditatiedossier op mbo4-niveau moet worden geleerd. Wat de IVA biedt, is dus nog eens twintig procent extra. Dat klinkt misschien zwaar, maar door onze persoonlijke coaching is ons slagingspercentage buitengewoon hoog. Juist door die persoonlijke aanpak halen we meer uit iedere student " Goed nieuws voor de IVA is dat leerlingen van 16 jaar en ouder vanaf 2017 studiefinanciering kunnen krijgen die geldig is wanneer de mbo+ als opleiding wordt gekozen.

 

Bedrijven op wachtlijst

Van de honderdvijftig leerlingen die afgelopen  september officieel startten met het zoeken naar een stageplek, hadden er honderdveertig per 1 oktober zo’n plek gevonden en per 1 december had nagenoeg iedereen een stageplaats. "Op dit moment zijn er maar drie leerlingen die niet onderdak zijn, en dat komt doordat ze van stagebedrijf willen wisselen", aldus van Lith. "We zijn heel gelukkig met alle bedrijven die een stageplek hebben aangeboden. Behalve de bedrijven waar de honderdvijftig  studenten actief hun stageplek invullen, hebben we een databank van honderdtwintig  bedrijven die nog een stageplaats beschikbaar hebben. Dat geeft direct de mogelijkheden voor de aankomende lichting studenten aan. Het is de bedoeling dat de studenten minimaal driehonderd stage-uren per jaar maken. "Dat aantal bereiken is geen doel op zich", meent Van Lith. "Puur theoretisch zou je na driehonderd uur kunnen stoppen, maar dan heb je het concept van stagelopen niet echt begrepen. Het gaat er ons natuurlijk om dat je als student het geleerde in praktijk kunt brengen en dat je ziet hoe theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Op de werkvloer wordt inzichtelijk gemaakt waar het in de theorielessen over gaat." Met deze uitleg verbaast het niet dat veel studenten dik over het aantal van driehonderd uur gaan, zeker wanneer zij hun werkzaamheden op zaterdag bij de vrijdagstage kunnen en willen betrekken. Lecluse: "Op maandag, in de klas en in de pauzes, komen de gebeurtenissen van de stagedagen uitgebreid ter sprake. Dat is niet alleen leuk maar ook heel leerzaam voor ons als opleiding.  We staan via de stagiairs nog nadrukkelijker in de praktijk dan voorheen." Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de klassementor, die tekent voor de begeleiding van de studenten uit zijn of haar klas. De mentor is altijd een van de eigen docenten, die de vrijdagen gebruikt voor het bezoeken van stagebedrijven waar de IVA-student dan aan het werk is, voor overleg met de student en diens stagebegeleider. Zo’n bezoek vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. De mentor is ook het aanspreekpunt voor de stagebedrijven. Het is vrij uniek dat wij met zulke korte lijnen werken."

Uniek is ook de positie die de studenten innemen wanneer zij de school met een mbo- en eventueel hbo-diploma verlaten. Lecluse vat het krachtig samen: "Het bedrijfsleven  hoor je aldoor roepen om het soort medewerkers dat niet lijkt te bestaan, namelijk jonge, goed opgeleide, gedreven mensen die al over de nodige ervaring beschikken. Laat dat nu precies zijn wat een afzwaaiend IVA-student is."

 

 

Stagewerk: meer dan alleen verkoop

Anders dan de traditionele zaterdagbaan kent de vrijdagstage een vast stramien: het opdoen van verkoopervaring, het meedenken over het beleid van het bedrijf en tenslotte het helpen uitvoeren van dit beleid. Lecluse benadrukt dat IVA z’n studenten alleen onderbrengt bij de zogenoemde erkende leerbedrijven, waar de student volgens protocollen werkt aan het bereiken van bepaalde competenties. "Zijn deze behaald, dan worden ze afgetekend door de stagebegeleider van het bedrijf. Dat is op zijn beurt een erkend leermeester, die via een eendaagse cursus is opgeleid door Kenniscentrum Innovam.

 

Welke bedrijven?

Het soort bedrijven dat stageplekken beschikbaar stelt, is zeer uiteenlopend van aard. Natuurlijk zijn er veel dealerbedrijven bij, maar ook leasemaatschappijen en bedrijven landbouwmechanisatie, tweewielers, campers en zelfs een die handelt in aggregaten en locomotieven. Het geven van loon is niet verplicht, maar het vergoeden van gemaakte kosten uiteraard wel. De stagiairs komen niet op een loonlijst, maar dienen wel verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid. Stage lopen bij het ‘eigen’ familiebedrijf is toegestaan. "Maar als ze thuis verstandig zijn, laten ze zoon of dochter even buiten de deur kijken", aldus van Lith.

 

Jonathan van Luijn (21) uit Bilthoven: stagiair bij 247auto.nl

Via mijn kennissen ben ik in contact gekomen met 247auto.nl, waarvan het kantoor in mijn woonplaats gevestigd bleek te zijn. Ik ben erheen gegaan en heb mij voorgesteld en het klikte meteen. De eigenaar had ook IVA gedaan en hij bleek juist op zoek te zijn naar een stagiair. De werkzaamheden zijn hier wel heel anders dan in een showroom. 247auto.nl is een concept voor auto-inkopers en alles gebeurt hier online en vooral per telefoon. Het zijn lange dagen, van ’s morgens negen tot ’s avonds acht uur, maar wel erg leuk en interessant. En ik kan de theorie van het vak verkoop er prima toepassen."

 

Michael de Groot (18) uit Oud-Beijerland: stagiair bij Audi Centrum Dordrecht

"Ik ben afgestapt op wat ik het mooiste autobedrijf in de buurt vond: Audi Centrum Dordrecht. Ik loop hier nu elke vrijdag mee met de verkopers en doe vrijwel alles wat zij ook doen. Van een auto wegbrengen en verkoopklaar maken tot aanschuiven bij verkoopgesprekken. Mijn begeleider vraagt dan aan klanten of ze het goed vinden dat ik erbij zit en gewoonlijk word ik ook betrokken bij het gesprek. Dan vragen die klanten mijn mening over bepaalde kleurencombinaties voor het interieur, bijvoorbeeld. En ik houd het gesprek gaande als mijn collega even wegloopt. Ook heel bijzonder vind ik dat zij zelf rollenspellen met mij doen. Ik voel mij hierdoor erg betrokken bij het bedrijf. Ja, ik zou er in de toekomst graag willen werken."