Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017

De IVA Driebergen heeft voor de 37e maal de G. Riemerprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die naar het oordeel van medestudenten, docenten en het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds beschikt over een opvallende combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. Charlotte van Duren werd met grote meerderheid van stemmen aangewezen als winnaar van de Geerlig Riemerprijs 2017.

Charlotte van Duren

Charlotte van Duren is door de beoordelaars gekenschetst als enthousiast, eerlijk en plichtsgetrouw, staat altijd klaar voor de mensen om haar heen, kan overal over meepraten, organisator van diverse feesten, diners, LIVA sportdag en Women Only (het eerste evenement alleen voor vrouwen die door de IVA met elkaar verbonden zijn) en assisteert bij Open Avonden en presentaties.

Oorkonde en geldbedrag 

Charlotte van Duren ontving de prijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Harm Lagaaij, voormalig autodesigner bij Ford, BMW en Porsche. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding.

De Geerlig Riemerprijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.

Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017 - Automobielmanagement.nl

Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017

De IVA Driebergen heeft voor de 37e maal de G. Riemerprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die naar het oordeel van medestudenten, docenten en het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds beschikt over een opvallende combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. Charlotte van Duren werd met grote meerderheid van stemmen aangewezen als winnaar van de Geerlig Riemerprijs 2017.

Charlotte van Duren

Charlotte van Duren is door de beoordelaars gekenschetst als enthousiast, eerlijk en plichtsgetrouw, staat altijd klaar voor de mensen om haar heen, kan overal over meepraten, organisator van diverse feesten, diners, LIVA sportdag en Women Only (het eerste evenement alleen voor vrouwen die door de IVA met elkaar verbonden zijn) en assisteert bij Open Avonden en presentaties.

Oorkonde en geldbedrag 

Charlotte van Duren ontving de prijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Harm Lagaaij, voormalig autodesigner bij Ford, BMW en Porsche. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding.

De Geerlig Riemerprijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.