Vier van de tien lezers koos voor Hyundai, gevolgd door de marketing van WalMart (30 procent), McDonald’s (14), Lego (10) en Amazon (7).

Hyundai speelde dit jaar op even creatieve als succesvolle wijze in op de gevoelens van de Amerikanen in crisistijd. Het merk beloofde kopers of leasers van een nieuwe Hyundai dat ze hun auto zonder boete konden inleveren, mochten ze binnen twaalf maanden hun job kwijtraken. Hyundai schakelde snel; het Assurance Program werd in ruim een maand opgezet, vanaf het ruwe idee tot en met de kant en klare reclamespots.

Daarnaast profileerde Hyundai zijn premiummodel Genesis als een betaalbaar alternatief voor de duurdere concurrentie. Voor al zijn marketinginspanningen werd het merk beloond met ruim een procent meer marktaandeel t/m oktober (van 3,1 in 2008 naar 4,3 procent). In de maand september, de eerste sloopregelingloze, stegen Hyundai’s verkopen met 27 procent, terwijl de totaalmarkt die maand juist afnam met 22 procent.

Onderzoek door bureau Nielsen leert dat de Amerikanen Hyundai een veel sympathieker merk vinden dan voorheen.

Lees hier het artikel in Advertising Age.